Foundation for Local Government Reform
Превенция на корупцията, 14.4. - 2.6.2010.

Дистанционен курс на тема “Превенция на корупцията на местно ниво”,
14 април - 2 юни 2010 г.

 

Дистанционният курс “Превенция и лечение на корупцията на местно ниво” е разработен от ФРМС и Институт за икономическа политика и се базира на стратегически 5-етапен процес, основан на концепциите за интервенция и планирана промяна, които акцентират върху “учене чрез правене”.

 

Дистанционното обучение се състои от 6 урока и Заключителен тест.

 

Курсът е 7-седмичен и ще протече във времето от 14 април до 2 юни 2010 г.

 

Всяка седмица участниците ще имат онлайн достъп до урок, както и до практически насочени материали. Участниците в курса ще могат да работят по тях и офлайн.

 

Всеки урок завършва с тест с 4 въпроса по темата от урока. При правилни отговори на два от въпросите участниците преминават към следващия урок. За всеки тест курсистите ще имат до три опита в рамките на по половин час.

 

Заключителният тест ще се държи в седмицата 26 май – 2 юни 2010 г. Той се състои от 20 въпроса и при правилни отговори на 10 от тях (50%) курсът се счита за успешно завършен. За решаването му участниците ще разполагат с по три опита от по 90 минути.

 

Успешно завършилите курса ще бъдат сертифицирани от ФРМС и ще получат сертификатите си по пощата.

 

Желаещите да се включат в дистанционния курс следва да заплатят 40 лв. по банковата сметка на ФРМС и да изпратят копие на платежното нареждане на:

Факс: 02 976 89 30

Е-поща: [email protected]

както и попълнена Заявка за участие на [email protected]

не по-късно от 12 април 2010 г.

 

Данни за банкова сметка на ФРМС:

IBAN BG06RZBB91551060375640

BIC RZBBBGSF

РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД

Прикрепени файлове


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]