Foundation for Local Government Reform
Прилагане на принципите на добро управление на местно ниво, 15 март - 2 май 2010 г.

ФРМС ще проведе Дистанционен курс “Прилагане на принципите на добро управление на местно ниво”, 15 март - 2 май 2010 г.

Курсът е предназначен за представители на местните власти, на НПО и читалища, на студенти и журналисти, на представители на бизнеса, които имат интерес да работят с общините и на местно ниво.

Курсът е базиран на 12-те принципа за добро управление, формулирани в Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво (Валенсия 2007).

Курсът определя 12-те принципа на добро управление, разглежда законовата база в България на национално и местно ниво за прилагането на принципите на добро управление и посочва добри практики на местните власти от България, Европа и САЩ в тематичната област.

Дистанционното обучение се състои от 5 урока и Заключителен тест.

Курсът е ще протече във времето от 15 март до 2 май 2010 г. (дните от 29 март до 11 април ще бъдат заети само с един урок поради празниците - 28 март, Цветница, и 4 април – Великден, и почивните дни). Всяка седмица участниците ще имат онлайн достъп до урок, както и до практически насочени материали. Участниците в курса ще могат да работят по тях и офлайн:

1 урок: 15 – 21 март
2 урок: 22 – 28 март
3 урок: 29 март – 11 април
4 урок: 12 – 18 април
5 урок: 19 – 25 април
Заключителен тест: 26 април – 2 май

Всеки урок завършва с тест по темата от урока. При правилни отговори на три от 5-те въпроса участниците преминават към следващия урок. За всеки тест курсистите ще имат до три опита в рамките на по половин час.

Заключителният тест се състои от 40 въпроса. Участниците ще разполагат с три възможности от по три часа за решаване на теста. При 60% верни отговори тестът се счита за взет и участникът успешно е завършил курса на обучение.

Успешно завършилите курса ще бъдат сертифицирани от ФРМС и ще получат сертификата си по пощата. Желаещите да се включат в дистанционния курс следва да заплатят 40 лв. по банковата сметка на ФРМС и да изпратят копие на платежното нареждане на:
Факс: 02 976 89 30
Е-поща: [email protected]
както и попълнена Заявка за участие на [email protected]
не по-късно от 12 март 2010 г.

Данни за банкова сметка на ФРМС:
IBAN BG06RZBB91551060375640
BIC RZBBBGSF
РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД

Вижте отзивите на вече завършилите курса.

 

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]