Foundation for Local Government Reform
Прилагане на принципите на добро управление на местно ниво, 9 март - 23 април 2012 г.

ФРМС ще проведе Дистанционен курс “Прилагане на принципите на добро управление на местно ниво”, 9 март - 23 април 2012 г.

Курсът е предназначен за представители на местните власти, на НПО и читалища, журналисти, студенти по специалността „публична администрация” и „журналистика”, представители на бизнеса, които имат интерес да работят с общините и на местно ниво.

Курсът е базиран на 12-те принципа за добро управление, формулирани в Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво (Валенсия 2007).

Курсът определя 12-те принципа на добро управление, разглежда законовата база в България на национално и местно ниво за прилагането на принципите на добро управление и посочва добри практики на местните власти от България, Европа и САЩ в тематичната област.

Дистанционното обучение се състои от 5 урока и Заключителен тест.

Курсът е 6-седмичен и ще протече във времето от 9 март до 23 април 2012 г.

Всяка седмица участниците ще имат онлайн достъп 24 х 7 до един нов урок и практически насочени материали, както и до старите уроци. Участниците в курса ще могат да работят по тях и офлайн. Ако поради ангажимент нямате достъп до интернет през дадена седмица, урокът, който сте пропуснали, остава активен до края на периода и можете да наваксате пропуснатото.

Уроците са разположени във времето както следва:

1 урок: 9 – 15 март

2 урок: 16 – 22 март

3 урок: 23 март – 29 март

4 урок: 30 март – 5 април

5 урок: 6– 12 април

13 – 16 април – Великденски празници

Заключителен тест:: 17 – 23 април 2012 г.

Всеки урок завършва с тест по темата от урока. При правилни отговори на три от 5-те въпроса участниците преминават към следващия урок. За всеки тест курсистите ще имат до три опита в рамките на по половин час. (Вземаме пред вид възможно прекъсване на интернет връзката.)

Заключителният тест се състои от 40 въпроса. Участниците разполагат с три възможности от по три часа за решаване на теста. При 60% верни отговори тестът се счита за взет и участникът успешно е завършил курса на обучение.

Успешно завършилите курса ще бъдат сертифицирани от ФРМС и ще получат сертификата си по пощата. Получаване на Сертификата: до 10 дни след приключване на курса.

Желаещите да се включат в дистанционния курс следва да заплатят 40 лв. по банковата сметка на ФРМС и да изпратят копие на платежното нареждане на:

Факс: 02 976 89 30

Е-поща: [email protected]

както и попълнена Заявка за участие на [email protected]

не по-късно от 8 март 2012 г. (четвъртък).

Паралелно с този курс се провежда и дистанционен курс „Превенция на корупцията на местно ниво”, 9 март - 30 април 2012 г. Ако решите да се запишете и в двата курса, ще ползвате намаление от 10 лв. и ще следва да заплатите общо 70 лв.

Данни за банкова сметка на ФРМС:

BG61RZBB91551060375620

BIC RZBBBGSF

РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД

След записването Ви в курса ще получите подробни указания за достъп до страницата на курса.

Най-голямата полза от курса, смятам, са не дори получените знания и сертификатът, а това че завършилите ще разполагат и в бъдеще с добре подготвените уроци с подходящите инструментите и примери - добри практики, в това число чуждестранни, за прилагане на всеки един от принципите за добро управление. Благодаря и за това, че уроците, тестовете, в това число и заключителния, бяха публикувани с оглед заетостта на участниците, което прави възможно завършването на курса от всеки, дори и при промени в работния му график.

Здравка Сиракова, Интерарт

 

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]