Foundation for Local Government Reform
Проект "Укрепване ролята на местните власти и третия сектор в областта на жилищната политика в България - 2"

Укрепване ролята на местните власти и третия сектор
в областта на жилищната политика в България - 2
2004 - 2005

ФРМС стартира втора фаза на проект "Укрепване ролята на местните власти и третия сектор в областта на жилищната политика в България", финансиран от холандското Министерство на външните работи и реализиран съвместно с Институт по жилищна политика и градоустройство - Ротердам и PRC Bouwcentrum International. Проектът ще се осъществи в два пилотни района на Столична община - Младост и Триадица.

Основни цели:

  • засилване ролята и капацитета на местните власти и на третия сектор в България по отношение на създаване и прилагане на стратегии и политики, свързани с управлението и поддръжката на жилищния фонд;
  • разработване на планове за жилищна политика в двата пилотни района - Младост и Триадица - с помощта на холандските и български експерти.

В рамките на проекта ще бъде проведено практическо обучение на общински специалисти и експерти, като участниците ще се запознаят с ключовите проблеми, възникнали поради неправилно управление на собствеността и цялостното управление и поддръжката на жилищния фонд. Ще бъдат популяризирани практически решения и действия, които водят до изграждането на институционален и организационен механизъм за насърчаване развитието на асоциации на собствениците в съответните области.

Обучителната програма е разделена на пет модула, като всеки от тях е фокусиран върху различни аспекти от управлението на жилищния фонд. Първият модул ще предостави въведение в международните практики на управление на жилищния фонд и ще има за цел да представи политическите аспекти в контекста на условията в България. Следващите модули ще бъдат фокусирани върху техническите, финансовите, законовите и социалните аспекти на управлението на жилищния фонд. При всеки модул ще се направи връзка с институционалната база в съответствие с българските условия.

Проектът ще завърши с национална конференция и разпространяване на резултатите и най-добрите практики, извлечени по време на семинарите.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]