Foundation for Local Government Reform
Реализирани добри практики в България 2008 г. - 2011 г., Фонд за подкрепа на НПО към Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

Настоящият сборник има за цел да популяризира сред заинтересовани неправителствени организации, институции, бизнес организации и граждани резултатите от проектите, реализирани в рамките на Фонд за подкрепа на НПО, който е част от изпълнението на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2004-2009 г. (ФМ на ЕИП). Посредством ФМ на ЕИП трите страни-донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия предоставиха на България финансова помощ в рамките на Фонда за подкрепа на НПО на обща стойност 2 064 000 евро.


Реализирани добри практики в България 2008 г. - 2011 г., Фонд за подкрепа на НПО към Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]