Foundation for Local Government Reform
Резултати от конкурса

16 проекта на български неправителствени организации се финансират от ФРМС по програма "Ефективни партньорства". Финансовата помощ е предоставена от Американската агенция за международно развитие.

Проектите бяха определени измежду 64 подадени проекто-предложения от цялата страна. Подкрепа за тяхното осъществяване бе заявена от общо 44 български неправителствени организации, 18 институции на местната и държавната власт, 11 медии и 2 бизнес организации. Силен акцент в програмата е даден на повишаване на професионализма на конкретни целеви групи, работещи активно в областта на местното самоуправление - специалисти по комуникации, секретари, финансисти и юристи на общини.

Одобрените за финансиране проекти, които най-точно съответстват на целите и приоритетите на програмата, са:

Aсоциация на специалистите по комуникации в общините - София

"Местна власт = успешен комуникатор"

Партниращи общини: София, Пловдив, Русе.

Одобрено финансиране: 18 000 лв.

Женско дружество за човешки права и етническа толерантност - Баните

"Устойчиво местно развитие на Община Баните чрез алтернативно земеделие"

Партнираща община: Баните, обл. Смолян

Одобрено финансиране: 17 938 лв.

Младежки културно-информационен център - Габрово

"Силата на партньорството"

Партниращи общини: Габрово, Севлиево

Одобрено финансиране: 16 394 лв.

Национална асоциация "Правна инициатива за местно самоуправление" - София

"Увеличаване професионализма на ръководните длъжности в местното самоуправление чрез повишаване на правните им знания и умения"

Партниращи общини: проектът се осъществява в общини, представени в асоциацията.

Одобрено финансиране: 17 576 лв.

Национална асоциация на секретарите на общини в РБ (НАСО РБ) - Габрово

"Повишаване на организационните и управленски умения на секретарите на общини в Република България"

Партниращи общини: РСО "Централна Стара планина", Габрово

Одобрено финансиране: 15 948 лв.

Национална асоциация на финансистите в публичния сектор - София

"Изграждане на националната асоциация на финансистите като център за усъвършенстване на управлението на публичните финанси"

Партниращи общини: проектът се осъществява в общини, представени в асоциацията.

Одобрено финансиране: 17 220 лв.

Общинско сдружение за туризъм - Тутракан

"Създаване на туристически информационен център"

Партнираща община: Тутракан

Одобрено финансиране: 16 226 лв.

Регионално сдружение на общини "Янтра" - Велико Търново

"Информационно партньорство"

Партниращи общини: проектът се осъществява в общините членки на РСО "Янтра"

Одобрено финансиране: 10 080 лв.

Сдружение "Медии с човешко лице" - Пловдив

"Лице в лице"

Партнираща община: Пловдив

Одобрено финансиране: 13 280 лв.

Сдружение "Център за местно развитие" - Бухово

"Лято 2000 - провеждане на международни летни доброволчески младежки лагери в партньорство с местната власт в кметство Бухово, общините Девин и Мадан"

Одобрено финансиране: 17 500 лв.

Сдружение "Център за развитие на Община Златоград" - Златоград

"Изграждане модел на партньорство за просперитет на Община Златоград и представянето му в съседни общини"

Партниращи общини: Златоград, Кирково, Неделино, Лъки

Одобрено финансиране: 14 490 лв.

Скаутски туристически клуб - Габрово

"Скаутите - пример за гражданско отношение към културно-историческите паметници и обекти в Община Габрово"

Партнираща община: Габрово

Одобрено финансиране: 2 960 лв.

Търговско-промишлена палата - Добрич

"Партньорства за регионално развитие"

Партнираща община: Добрич, Генерал Тошево, Тервел

Одобрено финансиране: 9 805 лв.

Училищно настоятелство на ГПЧИ "Ромен Ролан", гр. Стара Загора

"Благоустрояване на спортните площадки на ГПЧЕ "Ромен Ролан" - гр. Стара Загора под мотото "Спорт против дрога"

Партнираща община: Стара Загора

Одобрено финансиране: 18 000 лв.

Фондация "Европартньори 2000" - София

"Партниране при разрешаване на конфликти - неразделна част от доброто партньорство между основните актьори на местно равнище в Община Кърджали"

Партнираща община: Кърджали

Одобрено финансиране: 12 580 лв.

Център за икономическо развитие - Разград

"Бизнес-инкубатор"

Партнираща община: Разград

Одобрено финансиране: 18 000 лв.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]