Foundation for Local Government Reform
СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗДРАВНА ПОМОЩ И ВЗАИМОПОМОЩ АВИЦЕНА - МАДАН

СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗДРАВНА ПОМОЩ И ВЗАИМОПОМОЩ АВИЦЕНА - МАДАН

д-р Хасан Хаджиев

СЗВП Авицена възниква в най-трудните за здравна дейност години в прехода към гражданско общество в България.

Трудностите бяха големи както за болните хора, така и за хората, които ги лекуват. В такъв момент през 1997 г., чрез проекта Партньори за местно развитие на Фондация С.Е.Г.А. и ФРМС се срещнахме с хора, които доказаха, че можем и сами да си помогнем.

Започнахме да участваме в поредица от семинари за ролята на гражданските организации в съвременното развитие на обществото. Научихме се как се решават конкретни проблеми на общностите независимо от властта и стопанския сектор. Проведохме и няколко самостоятелни семинари:

  • подготовка и реализация на проект, чрез гражданска структура;
  • работа с общностите и представителите на местната власт;
  • роля на нестопанските организации за интеграция на малцинствата в обществения живот и управлението на страната.

Организирахме няколко дарителски акции за помощ на нуждаещи се от скъпоструващи операции болни хора.

Първите ни проекти бяха свързани с подпомагане на специализираната помощ в Общинска болница.

Чрез проект Минен и битов травматизъм като дарение осигурихме скъпо струващи остеосинтезни средства на стойност 5 898 855 лв.

Под форма на лекарства и консумативи осигурихме на Общинска болница дарения на обща стойност 1 800 000 лв.

Със семинара на С.Е.Г.А. за подготовка на проект и работа на нестопанските организации преминахме на качествено ново ниво и се насочихме не да решаваме проблемите на болното здравеопазване, а да решаваме здравни проблеми с хората, с тяхното участие и с участието на местната власт.

Проекти от този период са:

  • Направи го за детето си!

Определян в специализираните научни среди като модел за работа в ондомични райони. Проектът визира решаването на тежкия проблем Вродено изкълчване на тазобедрената става - луксация . Базиран е на метода на масовата профилактика и обучение на майките за нов начин на отглеждане на децата и отказ от неправилния традиционен начин.

  • Профилактика на детското зрение

Свързан със съвременните проблеми на децата в училищна възраст, възникващи с тяхното зрение и решаването им.

  • Внимание, силикозата все още съществува

Свързан с лечение и профилактика на 1800 силикозно болни хора, за които в последните 10 години никой не се сеща, като се има в предвид, че, веднъж възникнала, болестта непрекъснато се развива и е специфична за района на Родопски рудодобивен басейн.

Важно място в нашата дейност в момента заемат групите за ЛФК, които създадохме съвместно с ОДК за коригиране на нарушена осанка на ученици от 1 до 5 клас поради неправилно седене.

Извършили сме 689 специализирани прегледа.

Осигуряваме методичен контрол, извършваме и контролни прегледи за резултатите от работата.

Осъществени са 743 прегледа по повод плоскостъпие и други деформации на опорно-двигателния апарат.

Базирано на нуждите на общността създаваме групи за психологическо израстване и развитие и подготовка на индивида за участие и работа в общност.

Решили сме да осъществим поредици от семинари и дискусии, които ще дават информация на лекари и пациенти за начина на работа в условията на здравно осигуряване и здравна реформа в страната.

Искаме да благодарим на тези, които ни помогнаха и се надяваме, че нашите съвместни усилия за устойчиво развитие на гражданско общество в България ще продължат и за в бъдеще.Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]