Foundation for Local Government Reform
Семинар първи - 4 и 5 май 2004 г.


Н а 4 и 5 май в София ФРМС проведе семинар на тема "Жилищна политика и управление на жилищния фонд" , в който холандски и български експерти обучаваха 25 представители на столичните райони "Младост" и "Триадица", представители на неправителствени организации и държавни експерти от Министерството на регионалното развитие. Интерес към темата проявиха и журналисти от вестниците "24 часа", "Дневник", "Капитал", "Строителство/Градът", "Софийски имоти", както и предаването "Портфейл" на Дарик-радио, за което бяха интервюирани холандските лектори.

В рамките на обучението г-н Але Елбърс, директор на PRC Bouwcentrum International, Холандия, запозна участниците с жилищната политика в Европейския съюз, въпросите на високото строителство в Европа и принципи на жилищната политика на местно ниво . Г-жа Естер Ван Стикеленбърг, експерт от Urban Solutions, Холандия, анализира управлението на многофамилни жилищни сгради и ролята на различните институции в този процес. Г-н Стойчо Мотев, главен консултант към Националния център за териториално развитие, направи преглед на жилищната политика в България.

Обучението бе първото от петте в рамките на стартиралата втора фаза на проект за укрепване ролята на местните власти и третия сектор в областта на жилищната политика в България , финансиран от холандското Министерство на външните работи. Проектът е с продължителност до средата на 2005 година. Изпълняват го съвместно Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) и Институтът по жилищна политика и градоустройство в Ротердам, Холандия. "Младост" и "Триадица" са пилотните столични райони, в които ще се прилага холандски опит.

Але Елбърс пред "Дарик Радио", 5 май 2004 г.:

В България няма фондове, които да стимулират строителството в публичния сектор. А той като цяло е доста малък и това е проблем. Друг проблем е състоянието на съществуващите жилища и липсата на механизми, които да стимулират инвестициите в тях.

Част от проблема е да се осигурят жилища на нуждаещите се. От друга страна, цифрите показват, че доста висок процент от съществуващия фонд се нуждае от спешно обновяване. Предстои много работа и по отношение на енергийната ефективност.

Нещо повече: В момента 97 на сто жилищата са частни и трябва да се намерят работещи механизми, така че всички в една сграда - и частните собственици, и наемателите на общински жилища - да се грижат за собствеността. Нужни са ви така наречените асоциации на собствениците - нещо, което в България още няма.

За да се поддържат общите дялове от сградата, по-лесно е живеещите да се обединят в асоциации и така биха могли да осигурят по-лесно инвестициите за обновяване на съответната сграда.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]