Foundation for Local Government Reform
Съвместните усилия на Фондация Копривщица и Община Копривщица - предпоставка за успешен туризъм и културна индустрия

Съвместните усилия на Фондация Копривщица и Община Копривщица - предпоставка за успешен туризъм и културна индустрия

Пенка Ангелова,

зам. главен редактор в. Камбана

Основните цели на Фондация Копривщица са да подпомага всестранното развитие на гр. Копривщица и региона; запазване на историческото наследство и възрожденска архитектура и култура; съхраняване на националната самобитност и развитие на творческия потенциал чрез организиране на фолклорни събори и културни фестивални дни; икономическо съживяване чрез развитието на Копривщица като международен туристически център; развитие на местното самоуправление и сътрудничество между неправителствените организации и местните власти за съвместно решаване на местните проблеми със собствени сили; развитие и утвърждаване на гражданското общество, разясняване на изключително важната му роля в прехода към демокрация и пазарна икономика.

Копривщица е град с оригинална възрожденска архитектура, много паметници на културата, добре развита мрежа от музеи. В този град по неповторим начин са съчетани природните красоти с изграденото от хората, което създава оригинална и привлекателна за туристи от страната и чужбина атмосфера. От 1965 до 1995 година държавата организираше фолклорни събори - надпявания на пет години, на които се представяше автентичен фолклор. За съжаление това епизодично събитие не бе в състояние да активизира и използва инициативата и енергията на местните хора за по-дългосрочно и постоянно участие в решаването на местните проблеми. Това кампанийно мероприятие струваше много пари и усилия на местната власт, без да има перспективни резултати в развитието на града - печелеха главно търговците и държавата, която прибираше таксите за снимане и запис, за излъчване и други приходи, а общината отчиташе финансовите загуби.

Идеята на Фондация Копривщица за ежегодни фолклорни фестивали, в началото бе посрещната със скептицизъм сред местните хора - те бяха свидетели каква армия от организатори работеше за националния събор и не вярваха, че общината като домакин и Фондацията сами могат да се справят с организацията на културното събитие. Трябваше да убедим гражданите, че е нужно съпричастие и активност, инициативност от всички, за да дойде успехът. Те трябваше да повярват, че от съвместните им усилия зависи просперитета на техния град.

Още по времето на последния - Седми - национален събор на българското народно творчество, стана ясно, че държавата няма да бъде в състояние повече да организира и финансира такива мащабни прояви. През последните години Фондация Копривщица и Община Копривщица успяха да съхранят традицията на националните събори, заложиха на тези изключителни прояви на българския дух и с малко средства, но с много желание и ентусиасти привлякоха много участници, публика и създадоха истински народни празници. А това е вече предпоставка да бъдем убедени, че не може да се говори за малка и голяма Копривщица, а за културна проява с едно единствено измерение - българщината.

В периода на прехода безработицата в Копривщица е висока, доходите на хората са малки, намаля и потокът от туристи. Ние считаме, че за икономическия просперитет на града от основно значение е туризмът, като чрез организиране на културни празници, научни симпозиуми и семинари, пребиваване на самодейци - фолклористи и хора на изкуството градът ще се превърне в действащ културен център. Съчетано с уникалната архитектура, красива природа, безценните паметници на културата, това би довело много гости. В града вече има изградени частни хотели и ресторанти на добро ниво. Под егидата на Фондацията собствениците създадоха свое професионално сдружение. През 1997 година бе създаден Общински съвет по туризъм. Обмисля се занапред да се предлагат услуги, които биха задържали туристите повече в Копривщица - излети сред природата, екскурзии до близките селища, пикници, конни разходки, ловен туризъм.

През 1996 година Фондация Копривщица осъществи проект Създаване на клуб за граждански инициативи , финансиран от Фондация Развитие на гражданско общество (ФРГО). В него бяха привлечени активни граждани от различни професии и възрасти, обединени от увереността, че заедно могат да направят много за своята Копривщица.

От 10 до 13 август 1995 година Фондацията организира, финансира и проведе Дни за изкуство Копривщица 95 . Концертите, театралните представления, изложбите, литературните четения и други прояви преминаха на високо ниво и при голям интерес. Общината и Фондацията организираха достойното отбелязване на 120 годишнината от Априлското въстание през 1996 година. Успяхме да съберем политическия и интелектуален елит на България, начело с президента на Републиката д-р Желю Желев. Той взе участие и в организираната от Фондацията и Центъра за социални практики научна конференция на тема Априлското въстание и модернизацията на българското общество . Научен ръководител на конференцията бе професор Андрей Пантев. Празниците бяха съпътствани от художествена изложба, театрални представления и концерти, които привлякоха много туристи, оживиха града.

През август 1996 бяха проведени първите Дни за фолклор в Копривщица, организирани и финансирани от Фондацията, със съдействието на общината и много съмишленици и приятели. Името Копривщица и добрата подготовка дадоха чудесни резултати. От цяла България дойдоха над 25 състава и повече от 40 индивидуални изпълнителни, които за пръв път без регламент и ограничения с жар пяха и играха на естрадата в двора на Старото училище. Изключително сполучлива са оказа идеята проявите да бъдат в града, да кореспондират с неговата атмосфера и уют, в духа на старите градски панаири. Три дни на спонтанно веселие, многобройни контакти, обмяна на идеи и бъдещи планове, наситиха с ново съдържание живота на Копривщица. Именно това е ситуацията, в която живее фолклорът - живото отношение между хората. - каза фолклористът Георги Краев - Общината и Фондацията успяха да си подадат ръка в името на доброто и българщината.

Работата с клуба за граждански инициативи продължи с привличането на по-широк кръг съмишленици и доброволци, при добро съдействие на общината и местните културни институции. Добре се работи с училището и младите хора, с читалището и Дирекция на музеите. Все повече хора от града се убеждават, че проблемите могат да се решават със собствените, обединени и съгласувани действия, и с ентусиазъм и желание се включват в мероприятията на Фондацията.

От 15 до 20 август 1997 г. близо 40 състава и 50 индивидуални изпълнители пяха, свириха и танцуваха по време на Дни за фолклор - Копривщица 97 . Голям интерес предизвика научната конференция на тема Икономическото съживяване и духовно възраждане на Копривщица - традиции, съвременност и перспектива . Празниците дадоха значителен тласък на развитието на частния бизнес в Копривщица чрез привличането на туристи, други гости, от значение бяха ценните изводи и препоръки на специалистите на конференцията. От 13 до 16 август 1998 година Фондацията и Общината за трети път организираха празник на българския фолклор в Копривщица. Заявените участия надхвърлиха трикратно очакванията на организаторите, като за пръв път имаше и международно участие - фолклорен състав от град Бечей, Югославия. Дни за фолклор - Копривщица 98 преминаха под почетния патронаж на вицепрезидента на Република България Тодор Кавалджиев. През четирите дни на фестивала в двора на Старото училище показаха своето майсторство и талант 96 групи за изворен фолклор, 29 танцови състава, 112 индивидуални изпълнители или общо над 4000 участници. Фондация Копривщица успя да събере от спонсорство и да раздаде награди за над 3 милиона лева. Осъществихме добро сътрудничество с други неправителствени организация - Фондация за реформа в местното самоуправление, Фондация Помощ за благотворителността в България , Български женски съюз и др. Освен тяхната финансова подкрепа и тази на фирми, за пръв път държавни институции подкрепиха фестивала - Министерство на културата, Комитет за младежта, физическото възпитание и спорта (КМФВС), областна управа.

Тази година в резултат на нашите усилия Фондацията спечели проект Провеждане на дни за Фолклор - Копривщица 99 по програма ФАР. Фестивалът ще се проведе от 12 до 15 август, в ход е усилената му подготовка. Бъдещите приоритети на нашата фондация са Копривщица да се превърне в постоянно действащ фестивален център и град с развита туристическа индустрия.Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]