Foundation for Local Government Reform
Създаване на МИГ (местни инициативни групи) по подхода ЛИДЕР

Обучението е предназначено за представители на общини, които желаят да регистрират МИГ.

В рамките на програмата на обучението се разглеждат:
-          подходът ЛИДЕР;
-          стъпките, по които се изгражда една МИГ;
-          процедури за работа на МИГ; както и
-          процесът на създаването на местна стратегия за развитие.
 
Продължителност: един ден, от 10 до 16 часа
 
Препоръчителен брой участници: няма изискване
 
Ориентировъчна цена – 897 лв. (с ДДС). Цената не включва транспорт и нощувки на екипа, провеждащ обучението - изчислява се в зависимост от мястото на провеждане.
 
За повече информация:
Николета Ефремова

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]