Foundation for Local Government Reform
Ефективни комуникации

Първи ден

 • Обща част – откриване, представяне на участниците (+ упражнение), очаквания, норми и преглед на програмата
 • Междуличностна комуникация. Модели на комуникация. Паралелна и комплементарна комуникация (теоретична част + упражнения)
 • Невербална комуникация – позиции на тялото, жестове, мимики, снопове (теоретична част + демонстрации и упражнения)

Втори ден

 • Умението да слушаме активно (теоретична част + упражнение)
 • Групова комуникация. Начини за вземане на решение в група (теоретична част + ролева игра)
 • Комуникация и поведение при конфликти и кризи. Видове конфликти. Ескалация на конфликтите. Подходи при решаването на конфликти (теоретична част + упражнения)
 • Водене на преговори. Нагласи на страните. Практически съвети за успешно водене на преговори (теоретична част + ролева игра)

Трети ден

 • Принципи и правила за ефективна комуникация. Промяна на погрешни модели и стереотипи.
 • Упражнения за постигане на ефективна комуникация:
  - В междуличностните взаимоотношения;
  - при водене на срещи
  - в организация / фирма
 • Оценка на семинара

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]