Foundation for Local Government Reform
06/2004 - Национална кампания за прозрачност в местното самоуправление

ОБЩИНСКИ РАДИОФОРУМ

Съвместна месечна рубрика на Фондацията за реформа в местното самоуправление и Българското национално радиопрограма Хоризонт

На тема :

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

24 юни 2004 година

Водеща: Савелина Савова

Савелина Савова:

Времето до обедния осведомителен бюлетин на Хоризонт до обед , уважаеми слушатели, са минутите на Общинския радиофорум . Общинският радиофорум е съвместна инициатива на Българското национално радио и Фондацията за реформа в местното самоуправление, с подкрепата на Американската агенция за международно развитие . Вече трета година в тази рубрика, всеки месец представяме и коментираме въпроси на местното самоуправление в България. Целта на това наше издание е да дадем нова и актуална информация за хода и напредъка на кампанията за прозрачност в общините, която тече от началото на годината, да представим най-новите методи за осигуряването на прозрачност в работата на общините, които вече се прилагат в някои от тях, и да анализираме най-критичните и проблемни области от общинската дейност по отношение на прозрачността.

Гостите ни в студиото ни в Стара Загора са: д-р Евгений Желев - кмет на Община Стара Загора, д-р Валентин Матеев- заместник кмет на Община Плевен, Маргарита Кирянова - кмет на Община Смядово и Диана Георгиева заместник кмет на Община Девня . Добър ден, от студиото ни в София! Надяваме се, заварваме ви в добро настроение, събрани всички там, в Стара Загора...

Гостите от студиото в Стара Загора:

Добър ден!

Севелина Савова:

Сега ще ви помоля като начало всеки един от вас да коментира това - защо вашата община се реши да участва в този демонстрационен екип от 17 пилотни общини от цяла България, които работят за въвеждането на тези нови практики, в рамките на националната кампания за прозрачност в местното самоуправление. Може би, домакинът, д-р Желев, първо

Д-р Евгений Желев, кмет на Община Стара Загора:

Благодаря за предоставената ми възможност - пръв да изразя мнение и първо да кажа Добър ден! на слушателите на Хоризонт , така че, директно на въпроса

Бих казал, че ние приветстваме тая инициатива на Фондацията за реформа в местното самоуправление и сме много доволни, че има такава кампания. По няколко причини. Първо, за нас прозрачността в действията на администрацията е била и е политика на управленския екип и на Общинския съвет, така че, включвайки се в тази кампания, ние можем да продължим нашата работа, да се консултираме с колегите от другите общини, за да получим допълнителни сведения за възможност за разширяване на работата в тая посока. Защото за нас е важно да направим съгражданите си съпричастни в решението на проблемите, които стоят пред нас. Няма как, ако хората не знаят практически какво се случва в общината, по какъв начин тя се управлява, ако не знаят съответните параметри на управление на собствеността и на бюджета, няма как да ги включим в решаването на съществени въпроси, които касаят именно тях, от една страна. И от друга страна - когато управляваш по ясни критерии и правила, толкова по-лесно можеш да се отчиташ и да управляваш собствеността и парите на гражданите.

Савелина Савова:

Което означава, че прозрачността е част от диалога.

Д-р Евгений Желев:

Определено, определено. И то е задължение на всяка една власт, дали на местно или на централно ниво

Савелина Савова:

Какво показва Вашият опит - има ли мярка за прозрачността, може ли тя да бъде по-малка или по-голяма?

Д-р Евгений Желев:

За прозрачността мярката е отношението и оценката на гражданите към управлението. То най-ясно си личи през четири години. Защото съгражданите ни не са само граждани, но от време на време стават и електорат.

Савелина Савова:

И дават оценка.

Д-р Евгений Желев:

Да. Но целта не е само по време на кампания да покажеш колко много неща си направил. Напротив. В тази кампания за мен лично, пък и за моите колеги най-вероятно целта е именно това: да направим гражданското общество съпричастно и да формираме такова гражданско общество, което пряко, по този начин, да управлява и да участва в управлението на общините.

Савелина Савова:

Като продължение на казаното от Вас, сега ще помоля д-р Валентин Матеев заместник кмет на Община Плевен, да коментира накратко какво се случи в тяхната община от началото на кампанията до сега?

Д-р Валентин Матеев, заместник кмет на Община Плевен:

Аз искам да кажа най-напред Добър ден! на всички слушатели на Хоризонт и да кажа това, че нашата програма, с която ние се явихме пред избирателите на Плевен и спечелихме и втория мандат за управление на общината, това е програмата на кмета Найден Зеленогорски и на целия екип, който работи с него вече втори мандат. Тази програма винаги е включвала прозрачността, контакта с гражданите, всички инициативи, свързани с тази прозрачност, като един от основните приоритети на общинското ръководство. В началото на месец февруари 2004-та година започнахме и се включихме с попълването на въпросника Състоянието на прозрачността в работата на Община Плевен , който е изготвен от един екип, в който имаме възможността на участваме и ние чрез председателя на Общинския съвет Георг Спартански. Предпоставки, за да се включим в тази кампания, са нещата, които ние и до този момент извършваме, и всички практики, които ние сме развили и желанието ни най-вече да видим какво се прави в другите общини, къде ние можем да допълним нашите виждания и всичко това да реализираме съвместно с гражданите на Плевен. Защото това, което ние досега, вече пет години, правим, всички решения, които Общинския съвет взема, се публикуват и поставят на публично място в общината, за да могат гражданите да се запознаят с тях. Действа един правилник на организацията на Общинския съвет, в който всички заседания на Общинския съвет се предават пряко по общинското радио и гражданите следят, а вече могат и да участват в сесиите като задават, съответно, въпроси към Общинския съвет и към общинската администрация. Дневният ред на Общинския съвет се приема и се публикува на председателски съвет седем дни преди да бъде проведена съответната среща, преди да бъде проведено съответното заседание на Общинския съвет. Създадени са всички условия да присъстват гражданите и журналистите по време на сесиите на Общинския съвет, създадени са ясни правила за достъп на гражданите до протоколите на сесиите, които се извършват от този Общински съвет. Вече пета година председателят на Общинския съвет след всяка сесия провежда брифинг с журналистите, където се коментират различните решения и начинът, по който те са взети. Информацията, която ние предоставяме на гражданите ежедневно, чрез студиа, които се провеждат в общинското радио, в което участват както общински съветници, така и основно участват директори на дирекции, заместник кметове, кметът на общината. Два пъти седмично поне участваме в телевизионни предавания на местните телевизии. Кметът провежда почти всяка седмица, във вторник, пресконференция, на която той се среща с всички журналисти, които могат спокойно да зададат своите въпроси и, разбира се, да получат и своите отговори. Създаден е регламентиран ред, по който гражданите могат да получават безпроблемно достъп до документи, предвидени по Закона за достъп до обществената информация - това са решения, заповеди и така нататък

Савелина Савова:

И правят ли го това гражданите?

Д-р Валентин Матеев:

Това, в голяма степен, вече плевенчанинът се научи, че достъпът му до общината е съвсем свободен и демократичен и проявяват изключителен интерес. Разбира се, в различните направления - с различна интензивност, в зависимост, разбира се, и какъв е сезонът. Така през летния сезон интересите са свързани преди всичко с това, което се извършва като ремонтна дейност,отдаване на общинска собственост и така нататък. През зимните месеци въпросите са свързани най-вече с обезпечаването на дейностите, свързани с образованието. Искам да кажа само като човек, който наблюдава бюджета на Община Плевен, ние имаме някъде около 54% заделени от нашия бюджет за образование, което, сами разбирате, е един много сериозен процент и средствата, които трябва да се подсигуряват, това е един от най-тежките проблеми за всички общини.

Савелина Савова:

Когато говорим, обаче, за прозрачност в общините няма големи и малки общини. Ще помоля представителите на Община Смядово и О бщина Девня да се включат в този начален разговор.

Маргарита Кирянова, кмет на Община Смядово:

Благодаря Ви, госпожо Савова, добър ден и на Вас, нека да бъде добър денят и за слушателите на Хоризонт до обед . И тъй като Вие споменахме, Община Смядово е една малка община, почти неизвестна, бих искала да дам повече информация на слушателите за нея. Тя се намира в област Шумен. Състои се от десет населени места, като общо броят на жителите е 8350 души. И тук стигаме до големите проблеми на малките общини. В тази връзка искам да споделя, че амбицията ни да участваме в този демонстрационен екип бе свързана преди всичко с това - да стигнем до един по-голям синхрон в управлението между двете институции - изпълнителната и законодателната власт, а именно Общинския съвет и общинската администрация. Нашата цел бе да направим гражданите на територията на общината съпричастни към проблемите на общината и даже да ги включим в управлението. Защото на практика доброто управление на ресурсите на общината означава прозрачност. В този смисъл ние също имаме нужда да споделим информация с колегите от останалите общини, да видим какви са техните практики, какво можем да приложим и при нас. А така също имаме амбицията и ние да ги изненадаме с нещо, защото всяка община има своята специфика, всяка община има своите характерни особености и безспорно, всеки кмет трябва да се съобразява с тях.

Савелина Савова:

Изненади има ли от опита и практиката на Община Девня?

Диана Георгиева, заместник кмет на Община Девня:

Здравейте и от мен! Аз искам най-напред да благодаря на организаторите - на Американската агенция за международно развитие, Фондацията за реформа в местното самоуправление и на домакините от Стара Загора в лицето на д-р Желев. При нас е радостен фактът, че изненади няма. Добре работим в синхрон - Общински съвет - Девня и общинска администрация - Девня. Само за един куриоз ще ви кажа, че ние сме втори мандат в това местно управление на територията на общината, с кмет на общината Димитър Димитров. До там се стига, че освен сесиите на Общинския съвет, които се предават пряко по местното радио и се излъчват по местната кабелна телевизия, се принуждаваме да заснемаме и заседанията на постоянните комисии, там, където се вземат де факто проекторешенията, преди да бъдат внесени в Общинския съвет, защото всичко се изяснява именно в хода на работата на комисиите. Не можем да кажем, че имаме изненади между законодателната и изпълнителната власт на територията на нашата община. Осигурили сме една достатъчно добре уредена зала, където всички желаещи граждани и журналисти имат възможност да посетят самите заседания на Общинския съвет. Малък е размерът на нашата община, разбира се. Не можем да се мерим с големите общини, но все пак и ние имаме какво да направим в това направление. Попълвайки въпросника, подаден от Фондацията за реформа в местното самоуправление, ние открихме, че по логичен път стъпваме правилно в много посоки и предизвикателството пред нас беше да потърсим нови практики, които вече са реализирани на територията на други общини и успешно да ги приложим и в нашата община.

Савелина Савова:

В минутите на Общинския радиофорум днес една тема с продължение: кампания за прозрачност в общините. Припомням, че гости в студиото ни в Стара Загора са: д-р Евгений Желев - кмет на община Стара Загора, д-р Валентин Матеев заместник кмет на Община Плевен, Маргарита Кирянова - кмет на Община Смядово и Диана Георгиева заместник кмет на Община Девня. До тук чухме накратко за опита на общинските ръководства в посока засилване на прозрачността в дейността на общините, на общинската администрация. Споменаха се и някои конкретни форми, нови практики Сега, обаче, искам да насоча вниманието ви към това - кои са най-критичните сфери в дейността на вашите общински съвети, на вашата общинска администрация и къде, всъщност, има най-голям риск за непрозрачност, а и защо? Слушаме ви Ако искате, сега по обратен ред

Диана Георгиева, заместник кмет на Община Девня:

За този период от пет години ние не можем въобще да си правим илюзията, че всичко вършим така прозрачно, както на много от нашите съграждани им се иска. Вероятно имаме пропуски, затова именно работим в тази насока. Според нас една от най-критичните точки е управлението, стопанисването на общинската собственост. Затова, мисля, че много голям процент от работата, която ще отхвърлим през тази кампания е именно в тази насока. Предвидено е да се създаде регистър на общинската собственост, който може да бъде предоставен на бъдещи потенциални инвеститори, желаещи да развиват дейност на нашата територия. Също така имаме намерения малко повече да се работи в областта на провежданите търгове по Закона за обществените поръчки. Защото не всичко стига до гражданите така, както трябва да бъде. Да, правим го съгласно Закона, но не сме намерили удачната форма, чрез която всичко да бъде изнесено пред обществеността. Аз мисля, че няма да има община на този етап, която да се похвали, че всичко прави така, както трябва да се прави. И аз, пак повтарям, с риск да стана банална за слушателите, че ние също не правим изключение. Мисля, че в една малка община, от такъв ранг, каквато е Община Девня, общинските съветници се познават от почти цялото население на общината, но

Савелина Савова:

Това е ваше предимство

Диана Георгиева:

Наше предимство е, да. Затова ние предпочетохме да направим график на общинските съветници, съвместно с кмета на общината, съвместно със служители от общинската администрация и с представители на други институции, към които има подадени въпроси, по квартали и по населените места, извън центъра на общината. Попълваме месечния график, като постоянно има връзка с гражданите в отделните, в крайните квартали, с населените места. След това информацията се събира в общинския център, обобщава се и намираме формата, по която да ги информираме, да дадем адекватен отговор на поставените от тях въпроси.

Савелина Савова:

Към останалите ще допълня и проблема за вътрешната съпротива Разбира се, там, където я има. Има ли такава вътрешна съпротива и как може да бъде преодоляна тя? За осигуряване на повече прозрачност. Имате ли такива проблеми във вашите общини?

Маргарита Кирянова, кмет на Община Смядово:

Госпожо Савова, въпросите, които поставяте, са общи за всички общини. Решенията, обаче, на тези общи въпроси са различни.

Савелина Савова:

И конкретни

Маргарита Кирянова:

И конкретни, да. Кои са най-критичните сфери в дейността на общинските съвети и общинската администрация? Да, безспорно, това са търговете, това са продажбите, това е отдаването на общинската собственост под наем. А защо това е така? Защото според гражданите това са най-уязвимите сфери, където би могло да се допусне корупция. И в този аспект са насочени усилията на всички общини и в разговорите, които водим помежду си с колегите, от опита, който обменяме в тази сфера, в тези области ние да бъдем по-прозрачни, гражданите да имат яснота по отношение на провеждане на търговете, по отношение на общинската собственост, на отдаване на жилищата под наем. И през последните месеци сме свидетели на проблемите, които възникнаха в национален мащаб във връзка с неправомерно получаване на жилища. И според мен това са областите, където се създава възможност за корупция и където са най-критичните сфери в дейността на общинските съвети и администрацията. Не случайно и колежката Георгиева спомена, че с изграждане на тези регистри, с достъпност на гражданите до информация ние ставаме по-прозрачни. Така, ние даваме възможност на хората, не само да имат яснота, но и те да участват в процесите като правим тези търгове и продажби, публично достояние. Във връзка със следващия Ви въпрос, за преодоляване на трудностите и вътрешната съпротива, да, в администрацията в Смядово имаше такава съпротива. Тя се дължеше на факта, че дълги години служители са работили в администрацията по друг начин, с друга нагласа на съзнанието. И точно там бяха насочени усилията на ръководството на администрацията - да променим съзнанието на тези служители и те вече да нямат чувството, че са непогрешими, че те определят правилата в администрацията. Просто те трябваше да свикнат с мисълта, че те само изпълняват тези правила, че те се ръководят от правилата. И в този смисъл, мисля, че ние, в Община Смядово, имаме напредък. Да, наложиха се и промени. Те са, бих казала, съвсем логични и естествени. Защото не всеки може да се настрои на новите обороти, на новите изисквания, не всеки може да оцелее в тази битка. Защото битката да спечелиш доверието на гражданите, да ги направиш съпричастни към проблемите, дори те да бъдат участници в тяхното решаване, това си е истинска битка.

Савелина Савова:

За преодоляване на вътрешната съпротива значение има, да го наречем, този нежен натиск на хората, на реалните граждани към администрацията, тя да бъде прозрачна, да им предоставя услуги по прозрачен начин, да ги информира. Тоест възпитаването на гражданско съзнание, в което всеки би могъл да участва реално в управлението на общината, в един диалог с общината Опитът на останалите две общини?

Д-р Валентин Матеев, заместник кмет на Община Плевен:

В Община Плевен, смятаме, че имаме същите проблеми, каквито вече колежките изтъкнаха. Разбира се, когато се говори за големите общини, там и обемите, с които се работи са значително по-големи, както и отговорностите. Но аз не деля общините на малки и големи, тъй като пък ресурсното обезпечаване в малките общини е много по-трудно. Разбира се, основните проблеми по решаване въпросите с прозрачността са свързани с приватизацията, концесиите, обществените поръчки - неща, за които вече се говори. И не случайно в нашата програма още със създаването на този съвет, който вече функционира от 21-ви април, сме се постарали да се включат както общински съветници от политическите сили, които преобладават в Общинския съвет, така да бъде ангажиран председателят на Общинския съвет, директорите на водещите дирекции на Икономическо развитие , разбира се, шефът на отдел Протокол и връзки с обществеността , защото традициите, които ние опитваме да продължим, които са създадени вече през тези четири години в работата с медиите, смятаме, че те са едно от основните неща, които трябва да доразвием. Разбира се, когато говорим за съпротива по тази програма, аз бих казал, че в нашата община такава съпротива няма или тя не е в такъв процент, с който да влияе върху изпълнението на тази програма. Може би голяма част от колегите, които са опитни хора, с много трудов стаж, с много знания, може би трябва да се обърне повече внимание на тяхната отзивчивост към определени проблеми, към тяхната отзивчивост при поставянето и решаването на публичността на някои основни неща, които са свързани с работата на общината. И не случайно ние правим по този въпрос тези стъпки, които тука съвместно обсъждаме с нашите колеги. Така например, ние предстои да приемем една наредба, с която да създадем публичен регистър за свободни сгради и терени за общинската собственост, да създадем по-голяма яснота в обявяването на обществените поръчки. Защото, закона се спазва от всички, това е категорично, но винаги тука има основни проблеми, свързани с това,че някои твърдят, че не навреме са получили информацията или, че тя не е стигнала, по една или друга причина, при тях. И разбира се, с така нареченото Гише на предприемача , където тази информация ще бъде обобщена и по този начин ние смятаме, че ще дадем, така, своя принос за тази, действителна прозрачност, за която всички ние говорим, да бъде оценена от нашите граждани.

Савелина Савова:

Гише на предприемача е добре Гише на прозрачността. Д-р Желев, вашият опит, има ли конфликти точки, има ли горещи точки, има ли напрежение в общуването ви по повод на прозрачността с гражданите на Стара Загора?

Д-р Евгений Желев, кмет на Община Стара Загора:

Както вече разбраха нашите слушатели, проблемите, които стоят пред нас като общински ръководства, без значение на големината на общината или ресурсната й обезпеченост, са идентични и касаят повече, според мен, начина на мениджмънт, начина на управление на самата администрация и местна законодателна власт. Или, с други думи, когато се установят или изградят ясни правила на поведение, тогава бихме се радвали на много добри резултати по отношение на прозрачността. Защото за мен е много важно да разберем всички, имам предвид и обществеността, гражданите, управленците, че управлението, администрацията, Общинския съвет , е не само субект в процеса на управление, той е и обект най-малкото на контрол. Но нашата задача като администрация без значение, пак казвам, каква е големината на общината, е да направим така, щото да предоставим възможно най-открити публичните услуги, които предоставя общината и да засилваме процеса на прозрачност, от една страна. И от друга страна - да инициираме инициатива от страна или върху гражданите да придобият желанието, да използват законовите си възможности или постановки, за да контролират самите нас. Значи, ние сме..

Савелина Савова:

Да придобият и навика да го правят.

Д-р Евгений Желев:

и навика. Тук се каза много правилно - трябва да преодолеем и рутината, и инерцията, която се е натрупала в течение на годините. В крайна сметка, ние само от 15 години правим демокрация. Демокрацията не е изстрел. Тя е процес. И ние сме длъжни, всички управленци, на различни нива, от една страна, да установяваме правилата, а от друга страна - да подтикваме гражданите да използват правата си. Това е трудността за администрациите в този момент. Затова е много важно и аз много се радвам, че има инициатива и национална кампания за прозрачност, където можем да споделим и опита си, пък и някои неудачи и да сме активни участници в процеса на установяване на демократични принципи.

Савелина Савова:

С обобщението от резултатите от тази кампания ще завършим и нашия разговор, но след малко

Резултатите от националната кампания за прозрачност в местното самоуправление, която се провежда с подкрепата на Фондацията за реформа в местното самоуправление, Инициатива Местно самоуправление и Американската агенция за международно развитие, коментираме заедно с гостите ни в студиото ни в Стара Загора.

Каква, в крайна сметка, е ползата от това, че се провежда национална кампания? Достатъчно ли е това, че обменихте опит помежду си? Какви други резултати виждате за себе си от тази национална кампания? Слушам ви

Д-р Валентин Матеев, заместник кмет на Община Плевен:

Тъй като колегите в студиото ме посочиха да започна пръв

Савелина Савова:

А, да, ето

Д-р Валентин Матеев:

Но не като техен представител, разбира се. Искам да кажа само няколко думи, за да могат и те да кажат своите заключителни думи, тъй като изтича и времето на предаването. Хубавото на тази среща е това, че ние виждаме и чуваме неща, които в голямата степен са застъпени, но не са до тази степен доразвити в общините и, разбира се, има винаги нещо ново, от което ние винаги можем да извадим своите изводи, да го направим, разбира се, в различна степен. Но, все пак, тази инициатива, която се провежда, това е най-положителното. Този обмен, който се извършва, между тези 17 общини, които са класирани, сама разбирате, по различни критерии, най-вече по самооценката, която те са дали. Основата, разбира се, за нас ще бъде оценката, която нашите съграждани ще ни дадат. И чрез тази прозрачност, за която и господин Желев каза, основното, което ние обсъждаме на този етап, е нашите съграждани активно да се включат в създаването на всички нормативни актове, в изпълнението на всички решения на Общинския съвет, не само изпълнителната власт, а и всички, които са съмишленици и всички, които живеят в нашите населени места, да бъдат съпричастни към проблемите, защото това е най-прекият път за тяхното решаване. Разбира се, аз завършвам с това, че всички тези инициативи не случайно са на този етап, защото вече може би е назрял моментът, в който гражданското общество, за което ние постоянно говорим, трябва да бъде активният фактор както на контрол по това какво прави общинската власт, какво прави Общинският съвет, но те да бъдат и основният инициатор и на идеи, които да се доразвиват от общинската администрация. А това, дали хората са доволни, как те са видели работата на общинската администрация, на всеки четири години ние се явяваме на изпит - едни го издържат отлично и продължават, други трябва да се поправят, така че, както се казва, това е животът

Савелина Савова:

Прозрачността като част от диалога, готови ли сте да поемете и критиките на съгражданите си в посока на работата по прозрачността и то с, така, да кажем, с най-добро чувство? Тоест, вие приемате ли, че има какво още да се прави в тази посока?

Маргарита Кирянова, кмет на Община Смядово:

Ако позволите да допълня доктор Матеев, 264 са общините в страната. 40 от тях кандидатстваха за

Савелина Савова:

..за този проект.

Маргарита Кирянова:

Да, за този проект по кампанията за прозрачност. 17, както вече беше казано, са пилотни общини. И точно тук аз виждам положителното в работата на кампанията. 17 общини - с опита, който ще придобият във времето, с положителните и отрицателните страни, те ще има какво да демонстрират пред останалите. Бих се изразила по-образно - те ще дръпнат напред останалите общини, които при всички случаи също работят по тази кампания, макар и не официално. Защото стремежът и амбицията на всеки Общински съвет и на всяка администрация е към прозрачност, независимо в каква степен е изявен този стремеж. И в тази връзка искам да изтъкна, че за мен е много важна тази кампания. Голям плюс и голяма оценка може да се даде и на Американската агенция за международно развитие, която ни подпомага в това дело. И бих казала, че най-голямата цел в случая ще бъде, че българските общини ще могат достойно да се присъединят към голямото европейско семейство.

Савелина Савова:

Прозрачността, която не бива да бъде само кампанийна, може би това е добре в края на разговора ни да коментираме. Какво ще се случи и извън подобна кампания?

Диана Георгиева, заместник кмет на Община Девня:

Това исках и аз да споделя с Вас и с Вашите слушатели. Надяваме се, че този процес няма да продължи само до тогава, до когато трае кампанията. Той би трябвало да продължи и тогава, когато кампанията е вече спомен. С ясно съзнание сме, че тази прозрачност няма да съществува само в екипите на тези 17 общини, а във всички общини на територията на България. Ние като представители на демонстрационния екип при Община Девня заявяваме категорично, че всички общини, които проявяват интерес, сме готови, отворени сме за сътрудничество с техни представители. Защото типичен е примерът от днешната среща, това, което беше проведено, ние вече имаме две идеи, заимствани от колегите от другите общини, които, след като се върнем в Девня, ще обсъдим с целия колектив и с цялата общинска администрация, с целия Общински съвет и се надяваме успешно да бъдат реализирани на територията на нашата община.

Савелина Савова:

Заключителни думи на условния ни домакин, д-р Евгений Желев. Успяхте ли да покажете вашата работа, успяхте ли да покажете като домакини вашите механизми за прозрачност?

Д-р Евгений Желев, кмет на Община Стара Загора:

Да, ние ще се опитаме да ги покажем след обед, имаме специална среща с колегите в общината, където ще покажем нашия начин на работа по този проблем. И аз бих искал да завърша, ако ми позволите, с онова нещо, което казах, че демокрацията не е изстрел, тя е процес. И ние чрез подобни срещи и инициативи се стремим да бъдем активни участници в този процес на демократизация на цялото наше общество. Така, щото да формираме и установяваме ясни правила на поведение. А това може да се случва само и единствено по такъв начин, когато имаме общо желание и тогава, когато ползваме и нашия, и чуждия опит. И аз още един път искам да благодаря на нашите приятели от Американската агенция за международно развитие, които ни показват по какъв начин можем да развиваме демокрацията у нас. Но важното е да имаме желанието, а ние го имаме. Възможностите винаги могат да се допълнят, можем да си помагаме и тогава, когато общо решаваме нашите проблеми, тогава ще имаме основанието да кажем, че силната местна власт е основа на демокрацията.

Савелина Савова:

Думите на д-р Евгений Желев - кмет на Община Стара Загора са и заключителни думи в Общинския радиофорум. А краят на Общинския радиофорум бележи и краят на Хоризонт до обед днес. Нали помните, на Еньовден човек вярва в добрата магия. Дано да ви застигне днес. Желае ви го екипът ни: Боряна Кирилова, Мирослава Терзиева, Зоя Бочева, Даниела Младенова и аз, Савелина Савова.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]