Foundation for Local Government Reform
10 проекта по модул Ефективни партньорства от общо 158 кандидати

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ

Модул "Ефективни партньорства"

23.04.2002 г.

N. на проекта

Организация

Име на проекта

Община/общини, където ще се изпълнява проектът

18

Сдружение "Регионална асоциация за конфесионално сътрудничество"

Група за посредничество между етническите малцинства и общински съвет - Бургас

Бургас

25

Фондация "Защитени територии Северно Черноморие"

Природата е в нашите ръце

Варна, Аксаково

49

Гражданско общество за развитие на местното самоуправление

Старозагорска инициатива за гражданска активност

Стара Загора

71

Клуб "Местно самоуправление"

Прозрачност и публичност в работата на местната власт

Ямбол

72

Гражданско сдружение "За Бяла Слатина"

Гражданско събрание

Бяла Слатина

115

Сдружение "Център за младежки и студентски инициативи" - Шумен

Граждани и местна власт. Механизми за контрол и обратна връзка

Каспичан

127

Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Изграждане на положителен образ на общините Гълъбово, Раднево и Чирпан - основа за създаване на доверие у гражданите и външни партньори

Гълъбово, Раднево Чирпан

134

"Родопея-Балканика"

Кампания за включване на жените от етническите малцинства в общините Момчилград и Кърджали при вземане на решения от местната власт

Момчилград, Кърджали

149

Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива

Инициатива за преобразуване на ситуация на конфронтация в отношения на сътрудничество между граждани и местна власт в Община Царево

Царево

166

СНЦ "Дружество за разпространение на знанията" - Добрич

Устойчив модел за участие на гражданите в съставянето, обсъждането и контрола на бюджета на Община град Добрич

Добрич - град


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]