Foundation for Local Government Reform
12/2004: Конкурс за прозрачност в общините

Едногодишната Кампания за прозрачност в общините '2004, провеждана от ФРМС и ИМС завърши с Конкурс за прозрачност в общините.


ФРМС учреди Награда за прозрачност в местното самоуправление в две категории: Най-прозрачно работеща община и Най-добра практика за прозрачност в рискова област.

До 6 декември, крайния срок за набиране на кандидатури, в категорията "Най-добра практика за прозрачност в рискова област" бяха получени 30 иновационни практики, приложени в различни области от дейността на общината. Бяха номинирани общините Вълчи дол, Монтана, Разград, Силистра, Смядово и Струмяни.

Фондацията за реформа в местното самоуправление удостои Община Вълчи дол с трета награда и почетен диплом за практиката "Да вдигнем завесата на търговете - прозрачно и ефективно управление на общинската собственост";
и Община Смядово с втора награда и почетен диплом за практиката "Нов начин за назначаване на тръжни комисии - метод за предотвратяване на опитите за корупция".

Първо място в категорията "Най-добра практика за прозрачност в рискова област" спечели Община Разград за практиката "Ефективен контрол върху изпълнението на договорените условия в реализираните сделки по Закона за общинската собственост".

В категорията "Най-прозрачно работеща община" в надпреварата участваха 18 общини, които използват висок процент от практиките във
Въпросника за прозрачност, формирали са общински екипи, включващи както общинската администрация и общинския съвет, така и граждани, бизнес и медии, реализирали са впечатляващ брой нови практики през тази година и са разработили и приели програми и планове за действие в областта на прозрачността. В тази категория бяха номинирани общините Берковица, Добрич, Мездра, Плевен, Разград, Стара Загора и Струмяни.

Фондацията за реформа в местното самоуправление удостои Община Берковица с почетен диплом за трето място в категорията "Най-прозрачно работеща община". Община Берковица прилага 79% от практиките, включени във Въпросника, реализирала е 24 нови практики и е планирала 12 практики за близко бъдеще.

Второ място си поделиха Община Струмяни и Община Стара Загора. Община Стара Загора има изключително висок процент на прилагане на практиките от Въпросника за състоянието на прозрачност - 92%, а Община Струмяни бележи изключително развитие в прилагането им - от 45% през май до 80% през ноември тази година. И двете общини са анализирали успешно своята работа в областта на прозрачността, създали са екипи с широко представителство и са разработили успешни програми и планове за действие.

Краен победител в категорията "Най-прозрачно работеща община" стана Община Плевен. Община Плевен бе изключително активна в рамките на Кампанията за прозрачност на общините през 2004 г. и на Демонстрационния екип по прозрачност. Тя прилага над 81% от практиките, включени във Въпросника, реализирала е 18 нови практики през 2004 г. и е планирала 25 практики в своята Програма за повишаване прозрачността на работата на общинския съвет и общинската администрация. Програмата на Община Плевен представлява внимателно обмислен и полезен документ, който би могъл да послужи за модел на други общини, които предприемат подобни стъпки.

ФРМС благодари на всички общини участнички в конкурса за новаторските идеи и за благородните усилия за утвърждаване на прозрачността като основен принцип на демократичното управление. Благодарности изказваме и на екипа на Инициатива Местно самоуправление за подкрепата и ценния опит, предоставен на българските общини!


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]