Foundation for Local Government Reform
2006/07: Иновационни практики

Подобряване на социалната среда

Фондацията за реформа в местното самоуправление реализира трета фаза на Програма "Подобряване на социалната среда" в периода 2004 г. - 2006 г. Програмата се финансира от Фондация "Чарлз Стюарт Мот".

Целите на програмата са чрез работа в малки и средноголеми общини да усъвършенства моделите на общуване и да насърчи партньорства за подобряване на социалната среда между граждани и местна власт в България; да изгради възможности у местни граждански групи за активно отстояване на своите позиции и решаване на проблеми чрез използване на местните ресурси.

В 10 общини - Бобов дол, Брацигово, Годеч, Ихтиман, Костенец, Кресна, Пещера, Сапарева баня, Сопот, Струмяни - бяха създадени местни инициативни групи, проведени обучения и разработени проектни идеи в най-проблемните области от социалното ежедневие, формулирани на принципа отдолу нагоре .

След два тура за подбор бяха одобрени за финансиране 23 проекта. 13 от тях се реализират в села, а 10 - в общинските центрове на малки и средноголеми общини.

Проектите бяха финансирани в рамките на Програмата общо с 67 000 лева, а привлечената от местни ресурси подкрепа е в размер на 37 000 лева.

Областите, в които проектите решават проблеми, са: преодоляване на изолацията на малките населени места; запазване и съживяване на местния бит и култура; социална интеграция на хора в неравностойно положение и интеграция на малцинствата; предоставяне на социални услуги; младежки инициативи.

ФРМС в рамките на Програмата проведе и редица обучения и обучителни пътувания, в които участваха съвместно представители на гражданските инициативни групи и местната власт.

Общностите от пилотните общини, с техническата и финансова помощ на Програмата:

  • постигнаха консенсус за приоритетите в своята социална политика;
  • придобиха практически умения за осъществяване на конкретни съвместни действия;
  • изградиха или поставиха основите на изграждане на механизми за предоставяне на социални услуги и включване на подпомаганите лица и групи в живота на общността.

Програма Подобряване на социалната среда на ФРМС/Мот дава уникалната възможност на активни членове на местната общност да извървят целия процес от обучение (по теми като подготовка на успешни проекти, развитие на местните общности, участие на гражданите в процеса на вземане на решения на местно ниво и др.), през подготовката до реализацията на малки проекти и финансовото и техническото им отчитане.

Практиката ни доказва, че този подход е изключително плодотворен и необходим с оглед бъдещото развитие на селските райони и прилагането на подхода ЛИДЕР в България. Изграждането на местен капацитет, особено в общности, където до този момент е било направено малко или почти нищо, дава самочувствие на местните хора да гледат напред с по-голяма увереност в собствените си сили и в бъдещето.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]