Foundation for Local Government Reform
2006/11: Обучение

Фондацията за реформа в местното самоуправление и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Областна колегия София-град организират на 16 и 17 ноември 2006 г. в гр.София семинар на тема "Реконструкция на съществуващи сгради - правни и технически аспекти".

Семинарът е предназначен за главни архитекти и главни инженери на общински администрации в Р България, както и други ръководни и технически кадри, които имат отношение към процеса на проектиране и съгласуване на проекти за преустройство на съществуващи сгради. Целта на обучението е да се предостави актуална информация за действащата нормативна уредба, предстоящите процеси на хармонизиране с европейските стандарти, коментар на практически казуси.

Лекторите на семинара са водещи специалисти в областта на реконструкцията на сгради и представители на изпълнителната власт:

 • инж. Соня Георгиева, началник отдел Хармонизация на техническата нормативна уредба , МРРБ
 • Георги Даракчиев, директор на Дирекция Строителство , ДНСК
 • инж. Красимир Петков, главен инспектор , отдел Строителен контрол
 • инж. Георги Кордов, н.с. в Научно-изследователски строителен институт, секретар на ОК на КИИП - София-град
 • арх. Влади Калинов, директор на Дирекция Контрол по строителството , ДАГ - Столична община


  Такса за участие в семинара: 60 лева с ДДС.  Програма на семинара

  Формуляр за регистрация


  За допълнителна информация:

  Татяна Цанева

  ФРМС

  тел.: (02) 976 89 38

  факс: (02) 976 89 30

  [email protected]

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]