Foundation for Local Government Reform
2007: Новата интегрирана програма на ЕС „ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 2007-2013 Г.”

на български език

Източник: www.paideiafoundation.org

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]