Foundation for Local Government Reform
2007/06: Нови идеи и практически подходи в областта на антикорупцията

ФРМС започна работа по нов малък проект, чиято тема, надяваме се, ще бъде от изключителна важност в периода преди местни избори ‘2007. Името на проекта е “Нови идеи и практически подходи в областта на антикорупцията” и е финансиран от Партньорска фондация за местно развитие - Румъния (www.fpdl.ro).

В рамките на проекта ще бъде преведен и разпространен практически наръчник в две части “Възстановете здравето на вашата организация” - Практическо ръководство за лечение и превенция на корупцията в местната власт и общност". Наръчникът е подготвен от ООН-Хабитат и Партньорска фондация за местно развитие - Румъния. В него са представени и конкретни инструменти за фасилитиране на процеса.

Както пишат в предговора авторите на наръчника, “Защо се фокусираме върху местните власти? От една страна, децентрализацията и въвеждането на демократични процеси на самоуправление на местно ниво донесоха обещанието за по-добро управление. От друга страна, те умножиха възможностите за децентрализирана корупция. Когато местните власти пренебрегват необходимостта от прозрачност и отчетност, те предоставят нови изкушения за злоупотреба с публични услуги в името на лична изгода.”.

И още: “... корупцията съществува във всички страни, но все пак тенденцията е корупцията да нанася по-голяма вреда в бедните страни, като с това носи допълнително предизвикателство за местните власти в тези страни. Корупцията подкопава институции, пречка е за върховенството на закона, действа като антистимул за инвеститорите, и резултатът от нея е несправедливо разпределение на богатството и властта.”

Този практически наръчник описва стратегическия подход към лечение и превенция на корупция и предоставя набор инструменти, които местните лидери могат да ползват при планиране и прилагане на своя план за действие.

Най-сетне освен своята отдаденост и кураж да възстановят здравето на организациите си, те ще знаят как да:

- идентифицират и лекуват най-опасните и разрушаващите форми на корупция;
- променят не само корумпираните индивиди, но и корумпираните системи;
- изработят кратко-, средно- и дългосрочни цели на своята антикорупционна стратегия;
- работят съвместно със служителите, както и с общността в процес, със засилено гражданско участие, за да съберат и анализират данни за корупционните практики и да идентифицират лечебните действия;
- работят с външен консултант или фасилитатор, който да им окаже помощ в провеждането на антикорупционната интервенция.

ФРМС ще отпечата наръчника, ще го публикува в ЛОГИН библиотеката на сайта си и ще го предостави на всеки заинтересован. ФРМС вярва, че наръчникът ще предизвика широка дискусия сред всички заинтересовани страни - местни власти, общински служители, обучители в областта на местните власти, неправителствени организации - местни и национални.

Целта е след разпространение на наръчника да се проведе Кръгла маса (август 2007 г.), която да бъде от полза на всички, които се стремят да променят живота в нашите общини към по-добро.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]