Foundation for Local Government Reform
2007/06: Първа работна среща по проект “Добро управление и организационна култура на местната власт в България”

На 9 и 10 юни 2007 г. се състоя първата работна среща по проект “Добро управление и организационна култура на местната власт в България”, финансиран по Програма МАТРА на Холандското правителство. На срещата присъстваха координаторите от 10-те общини, в които ще се реализира проектът (Велико Търново, Козлодуй, Кърджали, Мездра, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Сливен, София, Стара Загора), експерти по проекта и представители на организациите transFORMA, НПО Линкс и ФРМС.

Бяха обсъдени основните етапи на реализация на проекта, възможностите за взаимодействие и разпределението на задачите през първата половина от неговата реализация. Експертите от transFORMA, Румъния, споделиха опита на реализация на подобен проект в Румъния, с оглед извличане на поуки от успехите и неуспехите на колегите от нашата северна съседка.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]