Foundation for Local Government Reform
2007/07: Книжка 40 "Иновационни практики"

В този 40-ти свитък иновационни практики ви представяме европейски практики, реализирани на местно и регионално ниво, които могат да бъдат репликирани в България, или са сходни с вече реализирани у нас пилотни проекти, но поради по-добро партньорство или по-добра организация са довели до по-мащабни и устойчиви резултати.

  • В Пежинок, малък град близо до словашката столица Братислава, 21 безработни младежи се обучават в управление на европейски проекти. В момента те не само имат постоянни работни места, но помагат на местните организации и допринасят за повишаване човешкия капацитет в градовете и общините за ефективно усвояване на структурните фондове. На този етап бенефициентите по проекта вече са генерирали проекти за почти 3 милиона евро.
  • В префектура Еврос, Гърция, първото широко партньорство на 20 ключови институции в политиката за заетост създава верига от седем “стимулатора”, които дават адекватен отговор на всяко запитване. Жени и безработни са най-активните потребители на услугите на новата верига офиси за стимулиране на предприемачество и заетост.
  • Жителите на повече от 800 унгарски села се радват на нова социална придобивка - falugondnok или социален помощник. Това обикновено е местен човек, който познава жителите на селото и се избира от тях. Оборудван с минибус, социалният помощник предоставя разнообразни социални услуги: помощ за посещение при доктор, доставка на топла храна, организиране на културни и спортни прояви и др., и така подобрява качеството на живот в общността.
  • В училищата в Словакия работят 871 помощник-учители, които помагат на децата роми да постигат успех в училище и така да увеличат шансовете си при намиране на работа. Нещо повече, самите роми попълват местата за нови асистент-преподаватели.
  • Обществените видео-конферентни точки в регион Оверн, Франция, са специални аудио-видео терминали, оборудвани в допълнение с принтер, камера и други външни устройства за обработка и изпращане на документи, които “довеждат” публичните услуги до самия потребител в селските райони, като така се обезсмислят дългите и/или скъпи пътувания. Чрез новата технология гражданите могат да изпълняват административните си задачи “дистанционно”, но без да се лишават от възможността да комуникират със служителите.
  • "Мано Гуру” (“Моят Гуру”) е модерен здравословен ресторант в центъра на Вилнюс, Литва, в който млади хора, бивши наркозависими, получават нов старт в живота. За шест месеца те се обучават на професионални умения, като в същото време продължават с терапия и/или образование. Благодарение на комбинацията от субсидия и търговски приход предприятието вече е на печалба и установява нов бизнес модел, към който други градове в Литва проявяват интерес.

Тези и друг практики, реализирани от местни и регионални власти и НПО от страните членки на ЕС можете да намерите на сайта Linking Local Actors. Той се подкрепя от Генерална дирекция “Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности” на Европейската комисия. На сайта можете да потърсите партньори, както и да споделите иновационни практики от вашата община.

http://ec.europa.eu/employment_social/local_employment/lla/fo/index.do

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]