Foundation for Local Government Reform
2007/08: Годишно издание Иновационни практики

Иновационни практики - Годишен обзор

От октомври 2006 г. (т.е. след приключването на Националния конкурс на ФРМС “Община новатор ‘2006) до юли 2007 г. в електронната база данни “Иновационни практики” на Фондацията за реформа в местното самоуправление са качени 149 практики на български общини и техните граждански и бизнес партньори, читалища, регионални и професионални сдружения на местните власти. 83 от тях са на български, а 66 - на английски език (някои от тях - в съкратен вариант).

Част от практиките са ни предоставени от организациите/институциите, които са ги реализирали, а други - от партньорски организации и журналисти. На всички, които отделиха от времето си, за да обогатят базата данни “Иновационни практики”, сърдечно благодарим и вярваме, че техният пример ще мотивира мнозина от колегите им в цялата страна.

В това годишно издание на “Иновационни практики” ви представяме само 13 от събраните практики, като сме се опитали да покажем как в една и съща област могат да работят както НПО по проекти със скромен бюджет, така и коалиции от организации, финансирани по европейски програми със значителни средства.

Желанието ни е да подчертаем, че работата и на едните, и на другите има своето място и стойност в развитието на съвременното българско общество. Синергията на усилията би довела до още по-добри резултати за нашите общности, но за съжаление ние все още сме във фазата на стремежа към по-добра координация между различните институции и организации и към преодоляване на ефекта, до който води “работата на парче”.

Втори важен момент, който бихме желали да подчертаем, е ролята на вестоносец на “добри новини”, която има електронната база данни практики. На фона на недоверието и съмненията, които витаят в нашето общество, иновационните практики показват онези стъпки, които организациите и институциите по места правят, за да подобрят живота на хората, на уязвимите групи. Често практиките изискват промяна на мисленето и смелост да се внедри в български условия онова, което ни е било подсказано от партньори. Нерядко хората, които реализират практиките, се нагърбват с допълнителни ангажименти, като единственото им възнаграждение е интересът, който проявяват към работата им колеги от други общини, а дори и от други страни.

Трети извод, който можем да направим от представените в базата данни практики, е свързан с трудната финансова страна на идеите - оказва се, че когато дадена идея е осъзната като приоритет - както от общността, така и от общината или гражданската организация - пари за нейната реализация в крайна сметка винаги се намират.

Приятно четене!

Екип на ФРМС

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]