Foundation for Local Government Reform
2007/09: Обществено обсъждане на тема “Нови идеи и практически подходи в областта на антикорупцията” (27 септември 2007 г., четвъртък, 11.00 ч., Пресклуб на БТА, София)

На 27 септември 2007 г., четвъртък, от 11.00 ч. в Пресклуба на БТА - София, ФРМС ще проведе обществено обсъждане на тема “Нови идеи и практически подходи в областта на антикорупцията”, като във фокуса ще бъде издаденият наръчник “Възстановете здравето на вашата организация - Практическо ръководство за лечение и превенция на корупцията в органите на местно самоуправление и в общностите”. За участие в работната среща са поканени представители на законодателната и изпълнителната власт, на общини и техни регионални и професионални сдружения, неправителствени организации, експерти, обучители и фасилитатори, които работят в областта на местното самоуправление от цялата страна, медии.

Практическият наръчник описва стратегическия подход към лечение и превенция на корупция и предоставя набор инструменти, които местните лидери могат да ползват при планиране и прилагане на своя план за действие. Вярваме, че изданието ще подпомогне местните лидери да:

- идентифицират и лекуват най-опасните и разрушаващите форми на корупция;
- променят не само корумпираните индивиди, но и корумпираните
системи;
- изработят кратко-, средно- и дългосрочни цели на своята антикорупционна стратегия;
- работят съвместно със служителите, както и с общността в процес със засилено гражданско участие, за да съберат и анализират данни за корупционните практики и да идентифицират лечебните действия.

 


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]