Foundation for Local Government Reform
2007/09: Работно посещение

В дните от 10 до 14 септември 2007 г. г-н Бреде Кристенсен, координатор от страна на ТрансФорма (Румъния) посети общините (Велико Търново, Козлодуй, Кърджали, Мездра, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Сливен, София, Стара Загора), които ще реализират проекта на местно ниво и се срещна с местните координатори. Бяха обсъдени предстоящи стъпки за успешна реализация на проект “Добро управление и организационна култура на местната власт в България”, финансиран по Програма МАТРА на Холандското правителство, чиято реализация ще продължи до април 2009 година.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]