Foundation for Local Government Reform
2007/09/27: ДНК на корупцията
ДНК на корупцията бе представена на 27 септември 2007 г., в Пресклуба на БТА - София, където ФРМС проведе обществено обсъждане на тема “Нови идеи и практически подходи в областта на антикорупцията”

К = M + П – О 

Корупцията (К) е равна на монополната власт (M) плюс правомощията на администраторите (П) минус отчетността (О). 

Във фокуса на дискусията бе издаденият от ФРМС на български език наръчник “Възстановете здравето на вашата организация - Практическо ръководство за лечение и превенция на корупцията в органите на местно самоуправление и в общностите”

В работната среща взеха участие представители на медии, регионални сдружения на местните власти, неправителствени организации, експерти от областни администрации и Народното събрание. Дискусията бе водена от Гинка Капитанова, изпълнителен директор на ФРМС, Росица Райчева, координатор проект. 

Бе обсъден предлаганият от ръководството стратегически подход на планирана промяна за лечение на корупцията на местно ниво и превенцията на разпространението й в общността. 

Ръководството ще бъде предоставено на политическите централи, на новоизбраните кметове и председатели на общински съвети в Местни избори ‘2007 и на заинтересовани НПО.
Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]