Foundation for Local Government Reform
2007/12: Оживени дискусии
През декември 2007 г. бяха представени резултатите от социологическо проучване на тема “Добро управление и организационна култура на местната власт в България”. Проучването бе финансирано по Програма МАТРА на Холандското правителство и е част от проект за насърчаване на откритото управление в 10 български общини.
 
ФРМС организира срещите в трите общини, в които работи, както следва:
3 декември 2007 г. - Козлодуй
5 декември 2007 г. -  Мездра
6 декември 2007 г. – Панагюрище
 
Изследването бе представено от Майя Христова, Маркет Линкс, Яна Папазова, ЦЛС, и Росица Райчева, ФРМС.
 
В срещите и в трите общини участваха представители на ръководството на общината и общинския съвет, общински експерти, представители на НПО и местни медии, граждани.
 
Резултатите предизвикаха сериозен интерес и предизвикаха оживени дискусии.
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]