Foundation for Local Government Reform
2007/12: Представяне на резултати от социологическо проучване

През първата половина на декември 2007 г. в 10-те общини, работещи по проект “Добро управление и организационна култура на местната власт в България”, ще бъдат представени резултатите от проведените в тях социологически проучвания на същата тема.

Проучването е финансирано по Програма МАТРА на Холандското правителство и е част от проект за насърчаване на откритото управление в 10 български общини: Велико Търново, Козлодуй, Кърджали, Мездра, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Сливен, София, Стара Загора. В рамките на представянето ще има възможност за обсъждане на резултатите и дискусия за подобряване на работата на местната власт в общините.

Проектът “Добро управление и организационна култура на българските местни власти” се реализира в България в периода май 2007 г. - април 2009 г. от НПО Линкс, Център за либерални стратегии, Фондация за реформа в местното самоуправление и transForma (Румъния).


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]