Foundation for Local Government Reform
2008/02/15: ФРМС започва работа по проект "НПО - надеждни партньори за развитие"

                  
                                                     Европейски съюз


Започва работата по проект НПО – партньори за развитие” за укрепване капацитета на неправителствени организации от Южен Централен район за планиране (ЮЦРП). Проектът ще се управлява от Фондация за реформа в местното самоуправление и ще се реализира на територията на областите Смолян, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Кърджали в периода февруари 2008 г. – юли 2009 г.
Основните цели на проекта са:
-          Изграждане на специфични знания и умения на граждански организации, работещи в сферите на: местно развитие, “добро управление”, граждански права и социални дейности за работа в партньорство с администрацията; и
-          Укрепване организационния капацитет на ключови за развитието на сектора граждански организации в ЮЦРП.
Очакваните резултати от проекта са:
-          Анализ на състоянието на НПО сектора в ЮЦРП;
-          Изграден капацитет на 45 организации за местно развитие и партньорство;
-          15 организации, сертифицирани като “Медиатор между граждани и местна власт”;
-          50 представители на НПО получили сертификат „Експерт по общностно развитие и институционално партньорство”.
Ще бъдат издадени и разпространени до нестопански организации в цялата страна два тематични сборника: “Европейски практики на партньорство между местна власт и НПО” и “Правни възможности за гражданско участие във формирането на политики на местно ниво”.
В рамките на проекта ще бъде създаден уеб-сайт с информация за над 200 организации, работещи в сферата на местно развитие, „добро управление”, граждански права, социални дейности. Предоставената контактна информация ще даде възможност за търсене и създаване на партньорства за подготовка и реализация на проекти. На сайта ще се публикуват обяви за важни събития, организирани и осъществявани от неправителствени организации, в секция “Библиотека” ще намират място важни за развитието на сектора документи и изследвания. Дискусионният форум ще позволява обмяната на мнения по “горещи” теми от ежедневната работа на НПО сектора. 

За повече информация:
Николета Ефремова, ръководител на проекта, ФРМС
[email protected], тел.: (02) 976 89 32
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]