Foundation for Local Government Reform
2008/02/29: На 29 февруари 2008 г. в Смолян ФРМС проведе пресконференция
         
                                                           Европейски съюз


На 29 февруари 2008 г. в Смолян ФРМС проведе пресконференция, с която обяви официалния старт на проект „НПО – надеждни партньори за развитие”.
 
Проектът е с продължителност 18 месеца (от февруари 2008 г. до юли 2009 г.) и ще се реализира на територията на Южен Централен район за планиране (областите Стара Загора, Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково и Кърджали).
 
Основната цел на проекта е укрепване капацитета на структурите на гражданското общество за формулиране и реализация на политики в партньорство с администрацията.

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]