Foundation for Local Government Reform
2008/03: Идентифициране на рискови сфери в работата на общинската администрация
На 27 март - в Мездра и на 28 март 2008 г. - в Панагюрище екип на ФРМС проведе работни срещи в рамките на проект “Разпространение и прилагане на лечението и превенцията на корупцията на местно ниво”. 

Работните срещи имаха за цел да представят няколко практически подхода за оценка и идентифициране на рисковите сфери в работата и функциите на местната власт, които могат да станат хранителна среда за корупционни практики. Методологията на този подход на лечение се базира на наръчника “Възстановете здравето на Вашата организация” на ООН, който през 2007 г. ФРМС издаде на български. 

Методиката на ООН се прилага за първи път в България и Мездра и Панагюрище са пилотни общини. 

Методологията предизвика голям интерес и даде отговори на многото въпроси, породени в живата дискусия. 

Проектът “Разпространение и прилагане на лечението и превенцията на корупцията на местно ниво” се реализира в рамките на Регионална програма 2007 - 2008 на Фондация “Партньори за местно развитие” (FPDL), финансирана от Инициатива местно самоуправление на Институт Отворено общество (LGI/OSI). 

  Мездра, 27 март 2008 г.

     Панагюрище, 28 март


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]