Foundation for Local Government Reform
2008/03/04: Първа работна среща на Екип за новаторски практики (ЕНП)
                
                                                  Европейски съюз


На 28 февруари 2008 г. в офиса на ФРМС, град София, се проведе първа работна среща на Екип за новаторски практики (ЕНП). Създаването на ЕНП е в рамките на проект “НПО-надеждни партньори за развитие”, финансиран от по Оперативна програма “Административен капацитет”.
 
Целта на екипа е да развие работещи модели за взаимодействие на администрацията и НПО сектора при формулиране и реализация на конкретни политики. В екипа участват 10 водещи експерти, занимаващи се от дълги години с участието на гражданите и техни организации в местното самоуправление.
 
Като резултат от срещата бе описана структурата на един примерен модел, който в последващ етап ще бъде разработен подробно и прилаган от местните общности.
 
Екипът предложи 14 примерни теми, които да бъдат разработени като добри модели за взаимодействие.

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]