Foundation for Local Government Reform
2008/03/10: Малка анкета за действащи НПО
          
                                         Европейски съюз


Анкетата е предназначена за организации от Южен Централен Район за планиране – областите Смолян, Пловдив, Пазарджик, Кърджали, Хасково и Стара Загора, но ще се радваме да получим информация и от НПО, работещи в други райони на страната.
 
Уважаеми колеги и приятели,

Представяме на Вашето внимание “Малка анкета за действащи НПО”. Надяваме се да попълните внимателно отделните части и въпроси в тях.
 
Събраната информация от първата част на анкетата ще използваме за създаването на портален сайт, създаден специално за Вас, в който ще бъде публикувана информация за Вашите организации, ще можете да обменяте информация, да публикувате обяви и важни за НПО сектора документи, както и да търсите партньори и съмишленици за съвместни идеи и проекти.
Втората част на анкетата ще ни подскаже за нуждите Ви от информация и обучение. Ще използваме вашите предложения за създаване на програми за обучение, в които ще Ви поканим да участвате, и работни материали, които ще може да ползвате в ежедневната си работа.
В третата част ще се радваме да споделите Вашите успехи и добри практики от работа Ви на местно и/или национално ниво, които биха могли да служат като модел и добър пример на всички нас.
 
БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ !
 
Моля върнете попълнения въпросник на [email protected] и [email protected]
не по-късно от 26 март 2008 г.
За въпроси и допълнителна информация Николета Ефремова – тел.: 02/976 89 32
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]