Foundation for Local Government Reform
2008/04: Втора работна среща на Екип за новаторски практики (ЕНП)

         
                                    Европейски съюз

На 23 април 2008 г., сряда, в офиса на ФРМС ще се състои втора работна среща на Екип за новаторски практики (ЕНП) в рамките на проект “НПО-надеждни партньори за развитие”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Целта на екипа е да развие работещи модели за взаимодействие на администрацията и НПО сектора при формулиране и реализация на конкретни политики. В екипа участват 10 водещи експерти, занимаващи се от дълги години с участието на гражданите и техни организации в местното самоуправление. 

По време на срещата ще бъдат обсъждани два примерни модела на партньорство между администрацията и неправителствени организации – при изготвяне на общинските бюджети и развитие на туризма.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]