Foundation for Local Government Reform
2008/04: Работна среща в Мездра
На 28 април 2008 г., петък, в Мездра местната инициативна група по интегритет и ФРМС ще проведат Работна среща по Проект “Разпространение и прилагане на лечение и превенция на корупцията на местно ниво”. 

Работната среща ще бъде посветена на анализ и на набелязване на конкретни стъпки за повишаване на интегритета на местните власти с прилагане на методология на ООН- Хабитат. Ще се постави началото на разработването на план за взаимодействие между всички заинтересовани на местно ниво. 

Реализацията на част от мерките ще бъде подкрепена в рамките на проекта със скромна финансова помощ.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]