Foundation for Local Government Reform
2008/05: Холандци учиха общинари на прозрачно управление
Бюра за интегритет в Нидерландското кралство работят от десетина години, кметовете приемат всяка тяхна препоръка

Янка АПОСТОЛОВА

Предоставяне и актуализиране публичната информация и справките за движението на административните услуги и преписки на общината ще е първата задача на местната инициативна група за интегритет, която започва работа в Монтана. Целта е да се повиши качеството на услугите и да се ограничат до минимум възможностите за корупционни практики. Проблемът е национален, а от решаването му са заинтересовани всички.
 

В местната група влизат общински специалисти, представители на неправителствена организация, съветници, журналисти. Тя е създадена по проекта “Добро управление и организационна култура на местната власт в България”, финансиран от програма МАТРА на холандското правителство. Реализира се в девет български общини от transForma, подпомагана от община Амстердам в партньорство с НПО Линкс, Център за либерални стратегии и Фондацията за развитие на местното самоуправление. Основната му цел е формулирането и прилагането на политики за прозрачно и почтено управление. През почивните дни групите обмениха опит с нидерландски експерти.
 
За десет години амстердамското бюро за интегритет е спестило на кметството милиони евро само от възлагането на обекти на нелоялни фирми. Работата му представи ръководителят Лео ван дер Вилем. В звеното работят десет души, а задачите им са разнообразни, включително проверка на фирмите, спечелили търгове или обществени поръчки. В продължение на шест месеца - това е максималният срок - експертите събират голяма по обем информация - финансови отчети за три години назад, изпълнение на предишни обекти, нерегламентирани връзки, публикации в местния и централния печат. Ако бъдат открити някакви нередности, те трябва да бъдат отстранени от фирмата в рамките на 48 часа. Няма случай, в който кметът да не се е съобразил със заключенията на бюрото.
 
За всяко управление са нужни ясни правила, конкретни регламенти и строг контрол дали се прилагат. В Хага например, има отлична система за жалби и въпроси на гражданите, изградена и усъвършенствана през годините. Там всеки месец местната администрация публикува и справка за свободните жилища и наетите апартаменти. Така всеки сам може да провери, дали всичко е в реда на нещата, коментира заместник-кметът на града Хенк Коол. Длъжни сте да слушате, въпреки че забелязвате неинформираността на гражданите, желанието им да задвижат нещата по неправилен начин в своя полза. Общината трябва да взема решения от всякакво естество и е необходимо добре да преценява интересите на всички. Знайте, че служителите в администрацията са слугите на обществото, обобщи Коол.
 
На български терминът интегритет (от латински) се превежда като честност, почтеност, непоквареност. Четири са основните типа инструменти за усилване и поддържането му - подобряване качеството, подобряване предоставянето на информация и усилване прозрачността, регулиране поведението на служителите, подобряване самооценката. Те са създадени за постигане по-голяма прозрачност в работата - ключово условие, за да се ползва всяка публична институция с доверие.
 

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]