Foundation for Local Government Reform
2008/05/10: Портал ЕВРОПА публикува в онлайн библиотеката си изданието на ФРМС

Портал Европа публикува в онлайн библиотеката си изданието на ФРМС "Партньори за развитие" - 20 успешни практики на партньорство между местна власт и НПО:


http://www.europa.bg/upload/docs/sbornik_FRMS.pdf

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]