Foundation for Local Government Reform
2008/05/16:ФРМС подготвя за печат анализа “Правна рамка за участие на гражданските организации в управлението. Примерни модели. Изводи и препоръки”
             
                                             Европейски съюз


ФРМС подготвя за печат анализа “Правна рамка за участие на гражданските организации в управлението. Примерни модели. Изводи и препоръки”.
 
Основни моменти в анализа са:
- Правна рамка на взаимодействие между държавата и неправителствените организации
- Стратегически документи на местно ниво
- Примери от практиката
- Изводи
- Препоръки
 
Автор на анализа е Даниела Трифонова, правен експерт към Фондация ПАЦЕП, и експерти от ПАЦЕП, оказали съдействие във връзка с обработката на информацията.
 
Фондацията за реформа в местното самоуправление издава този анализ в рамките на проект “НПО – надеждни партньори за развитие”.
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]