Foundation for Local Government Reform
2008/06: Обучение за общински съветници
В рамките на проект “Добро управление и организационна култура на местната власт в България”, финансиран от програма МАТРА на холандското правителство, ще се проведе обучение за общински съветници от деветте общини, които участват в проекта – Велико Търново, Козлодуй, Кърджали, Мездра, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Сливен и София.
 
На 20-22 юни 2008 г. (петък – неделя) в София участниците ще обсъдят възможностите, които предлага националното законодателство и местните нормативни актове при възлагане и контрол на обществени поръчки, контрол върху разходването на средства по европейски проекти, както и правилата за реализиране на публично-частни партньорства.
 
Гост на обучението ще бъде кметът на гр. Берхен оп Зоум, Холандия.

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]