Foundation for Local Government Reform
2008/06/09: Портал ЕВРОПА публикува в онлайн библиотеката си Аналитичен доклад на ФРМС
Портал ЕВРОПА публикува на страницата си Аналитичен доклад за състоянието на НПО, работещи в сферата на местно развитие, добро управление, граждански права и социални дейности от Южен централен район за планиране (ЮЦРП), включително област Стара Загора, изготвен от ФРМС в рамките на проект “НПО – надеждни партньори за развитие”, подкрепен на ОПАК, съфинансирана от ЕСФ.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]