Foundation for Local Government Reform
2008/06/23: Екип за новаторски практики - трета среща
На 23 юни 2008 г. в офиса на ФРМС, град София, се проведе трета работна среща на Екип за новаторски практики (ЕНП). Екипът е създаден в рамките на проект „НПО – надеждни партньори за развитие”, финансиран от ОПАК.
 
На срещата бе дискутиран модел за партньорство между неправителствени организации и местна власт с сферата на околната среда. Моделът ще бъде публикуван следващата седмица.
 
До сега екипът е разработил и приел два модела за партньорство, в сферата на туризма и бюджетен процес. Двата модела можете да намерите на страницата на ФРМС, бутон „Новини от НПО”.
 
Следващата среща на Екипа за новаторски практики ще се състои на 17 септември 2008 г.

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]