Foundation for Local Government Reform
2008/07/15: ФРМС набира желаещи НПО от ЮЦРП (вкл. област Стара Загора) за обучение по местно развитие
ФРМС набира желаещи неправителствени организации от Южен Централен район за планиране (включително област Стара Загора), за обучение по местно развитие. Обученията се организират в рамките на проект „НПО-надеждни партньори за развитие”, финансиран по оперативна програма „Административен капацитет”.
 
Обучението ще бъде проведено в пет модула по темите:
1. Форми на гражданско участие
2. Планиране на местното развитие
3. Представителство и застъпничество
4. Проучване на обществените потребности 
5. Разработване на проекти с участието на заинтересованите страни
и ще започнат месец септември и ще приключат в края на месец ноември.
 
Преминалите успешно през отделните модули ще получат сертификати, преминалите успешно и през петте модула ще получат сертификат „Експерт по общностно развитие”.
 
Ако желаете да се запишете, моля да попълните приложената заявка и я изпратите по e-mail [email protected] най-късно до 25 август 2008 г.
 
Предимство за включване в обученията ще имат „млади организации”, работещи в сферата на местно развитие, човешки права, развитие на гражданското общество и социални дейности.
Една организация може да заяви не повече от двама човека.
 
За повече информация: 
Николета Ефремова, ръководител проект 
тел.: 02/976 89 32
e-mail: [email protected]
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]