Foundation for Local Government Reform
2008/08/01: Антикорупционни стъпки

Местните групи по интегритет в Панагюрище и Мездра пристъпиха към последните стъпки от реализацията на проекта “Разпространение и прилагане на лечение и превенция на корупцията на местно ниво”.

МИГИ Панагюрище предложи на кмета и бе решено да се надгради сайта на Община Панагюрище с онлайн база данни, която да съдържа:

-          Информация за европейските фондове;

-          Проекти, с които е кандидатствала общината за финансиране от европейски фондове;

-          Спечело от общината финансиране;

-          Отчети за реализация на общински проекти, финансирани от европейски фондове.

 

МИГИ Мездра изработи План за действие по темата “Създаване на посредническо звено за решаване на спорове, възникнали между граждани и общинската администрация”. В рамките на проекта ще бъдат финансиране дейностите:

-          Проучване сред гражданите;

-          Проучване сред служителите в общинска администрация;

-          Подготовка, отпечатване и разпространение на информационна брошура относно принципите на добро управление и превенция на корупцията;

-          Рубрика в местния вестник "Мездра 21 век”;

-          Серия тв интервюта и предавания относно принципите на добро управление и превенция на корупцията по ТВ “Интерсат”;

-          Тематична рубрика в уеб-сайта на общината.

Проектът се реализира в рамките на Регионална програма 2007 - 2008 на Фондация “Партньори за местно развитие” (FPDL), финансирана от Инициатива местно самоуправление на Институт Отворено общество (LGI/OSI).

 
 
 
 
 
 

 


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]