Foundation for Local Government Reform
2008/08/01: Стартира нов ресурсен сайт за неправителствени организации

Целта на сайта ngo.flgr.bg е да се превърне в място за споделяне на опит на неправителствени организации от цялата страна. Сайтът има няколко основни раздела:

    - „Новини” - ще се публикуват обяви за събития, организирани от НПО-та или касаещи работата на третия сектор;
    - „Търсене на партньори” - дава възможност за търсене на партньорски организации по предварително зададени критерии;
    - „Библиотека” - публикуват се материали, документи, учебни помагала от интерес на работещите в граждански организации;
    - „Добри практики”- организации от цялата страна могат да споделят своите добри практики с оглед мултиплицирането им и на други места в страната.

Ако желаете да публикувате новини, добри практики или вашата организация да бъде включена в раздел „Търсене на партньори”, моля, изпратете информацията на [email protected] или [email protected].

Сайтът е изготвен в рамките на проект „НПО - надеждни партньори за развитие”, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]