Foundation for Local Government Reform
2008/08/01: 300 НПО
Представители на над 300 НПО участваха в информационните срещи по първа покана за проектопредложения на Фонда за подкрепа за НПО, България (25 – 31 юли 2008 г.) в градовете София, Монтана, Бургас, Варна, Пловдив и Велико Търново.
 
Въпросите, зададени по време на информационните срещи, и техните отговори ще бъдат публикувани в секция “Въпроси и отговори” на този сайт.
 
Разгледайте презентациите, представени по време на информационните срещи:
 

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]