Foundation for Local Government Reform
2008/08/05: Покана за набиране на външни оценители
2008/08/05: Покана за набиране на външни оценители
 
ФРМС и Фондация „ЕкоОбщност” обявяват конкурс за набиране на независими външни оценители, които ще извършват качествена оценка на проекти в рамките на Фонда за подкрепа на НПО.
 
Очаква се ангажираността на поканените оценители по първи кръг да бъде в периода от 27 октомври до 20 декември 2008 г.
 
Общи изисквания:
  • образование - висше – бакалавър или магистър;
  • компютърна грамотност – Word и Excel;
  • способност за ефективна работа в екип;
Работен език ще бъде български език.
 
Специфични изисквания:
  • опит в разработка и управление на проекти, както и в оценка на проектни предложения - минимум 3 години;
  • доказан опит и експертиза в минимум 2 тематични направления от една приоритетна област;
  • добро познаване на неправителствения сектор в България.
 
Пълният пакет документи следва да бъде представен в 2 (два) екземпляра на хартиен носител заедно с електронно копие на попълненото заявление,  в срок до 17 ч. на 15 септември 2008 г., в офиса на ФРМС, София 1784, ж.к.”Младост 1”, ул. “Йерусалим” бл. 51, бизнес сграда, офис 2.  

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]