Foundation for Local Government Reform
2008/08/26: Приключи приемането на заявки за участие обученията по местно развитие
Приключи приемането на заявки за участие обученията по местно развитие, осъществяващи се в рамките на проект „НПО-надеждни партньори за развитие”, финансиран от ОПАК.
 
Постъпили са общо 65 заявки от организации. Максималният брой организации, които могат да бъдат включени в обученията, е 45.
 
Комисия, включваща представители на ФРМС и фирмата изпълнител за организиране и провеждане на обученията, ще направи преглед на заявките и ще подбере организации по предварително зададените критерии. Предимство за включване в обученията ще имат „млади организации”, работещи в сферата на местно развитие, човешки права, развитие на гражданското общество и социални дейности.
 
Първите обучения ще стартират в средата на месец септември 2008 г. за организациите от областите Смолян и Кърджали.
 

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]