Foundation for Local Government Reform
2008/09/01: Резултати
В двете пилотни общини – Мездра и Панагюрище - с подкрепата на екипа на ФРМС бяха разработени:
1.      Проект на правила за взаимодействие между община ..........................., местна инициативна група по интегритет и неправителствените организации в общината
2.      Проект на правилник за устройство и дейност на Общински обществен съвет за добро управление и превенция и противодействие на корупцията в Община ............
3.      Проект на Стратегия за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията на Община ......................... за 2008-2009 г.
4.      Проект на план за действие към Стратегия за прозрачно управление
 
 
Местните инициативни групи по интегритет (МИГИ) в Панагюрище и Мездра пристъпиха към последните стъпки от реализацията на проекта “Разпространение и прилагане на лечение и превенция на корупцията на местно ниво” с конкретни микропроекти, подкрепени финансово от проекта, които бяха реализирани на местно ниво.
 
МИГИ Панагюрище предложи на кмета и бе решено да се надгради сайта на Община Панагюрище с онлайн база данни, която да съдържа:
-          Информация за европейските фондове;
-          Проекти, с които е кандидатствала общината за финансиране от европейски фондове;
-          Спечело от общината финансиране;
-          Отчети за реализация на общински проекти, финансирани от европейски фондове.
 
МИГИ Мездра изработи План за действие по темата “Създаване на посредническо звено за решаване на спорове, възникнали между граждани и общинската администрация”. В рамките на проекта бяха финансирани дейностите:
-          Проучване сред гражданите;
-          Проучване сред служителите в общинска администрация;
-          Подготовка, отпечатване и разпространение на информационна брошура относно принципите на добро управление и превенция на корупцията;
-          Рубрика в местния вестник "Мездра 21 век”;
-          Серия тв интервюта и предавания относно принципите на добро управление и превенция на корупцията по ТВ “Интерсат”.
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]