Foundation for Local Government Reform
2008/09/01: ФРМС започва работа по проект проект “Принципите на добро управление: гражданите и местните власти - сближаване на позициите”
Фондацията за реформа в местното самоуправление започва работа по едногодишен проект “Принципите на добро управление: гражданите и местните власти - сближаване на позициите”. Проектът е финансиран от Bulgaria Fund

Основните цели на проекта са:
1. Да повиши общественото разбиране за принципите на добро управление сред местната власт, местната администрация, гражданите и бизнеса, най-вече в две пилотни общини;

2. Да развие и приложи ефективни механизми за организиране, мобилизиране, активиране и овластяване на местните общности, вкл. различни социо-икономически групи в тях, за прилагане на принципите за добро управление и изпълнение ролята на коректив в пилотните общини;

3. Да направи преглед и да постигне подобрение на работата на местните администрации от гледна точка на вътрешно-административните процедури и правила въз основа на препоръки от страна на гражданите и местния бизнес в контекста на прилагането на принципите на добро управление.

Като първи крачки екипът на ФРМС подготви график на работата по проекта и критерии за подбор на двете пилотни общини. Предстои подбор на двете общини, които ще партнират на ФРМС в изпълнението на проекта. 
За повече информация:
Росица Райчева
[email protected]
 

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]