Foundation for Local Government Reform
2008/09/09: Модулно обучение по местно развитие
На 12 – 14 септември 2008 г. в Смолян ще се проведе модулно обучение по местно развитие в рамките на проект „НПО-надеждни партньори за развитие”, осъществяван от Фондацията за реформа в местното самоуправление и финансиран по оперативна програма „Административен капацитет”, със средства от Европейския социален фонд. Модулното обучение ще води от фирма „ИК-Индустриконсулт” ООД, с дългогодишен опит в изграждането на капацитет на местните общности и организации. 
 
В обученията ще се включат около 30 участници, представители на гражданския сектор в административните области Смолян и Кърджали.
Основните области, върху които е фокусирано модулното обучение, са:
1.       Форми на гражданско участие;
2.       Представителство и застъпничество;
3.       Проучване на обществени потребности;
4.       Планиране на местното развитие;
5.       Разработване на проекти с участието на заинтересованите страни.
 
Участниците ще усвояват знания и умения за планиране на местното развитие в партньорство с местните власти и ще се запознаят с основните понятия и най-често прилаганите методи за проучване на обществените потребности.
 
Участниците присъствали по време на всичките 5 обучения и изпълнили дадените им индивидуални задачи ще получат сертификат „Експерт по общностно развитие”, издаден от Центъра за обучение и квалификация към ФРМС.

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]