Foundation for Local Government Reform
2008/09/23: Обучение за НПО от ЮЦРП
От 24 до 26 септември 2008 г. в град Смолян ще се проведат четвърти и пети модул от обучението по местно развитие, за неправителствени организации от областите Кърджали и Смолян. Модулите са на теми: Планиране на местното развитие и Разработване на проекти с участието на заинтересованите страни. Обученията се провеждат в рамките на проект на ФРМС „НПО-надеждни партньори за развитие”, финансиран по ОПАК и съфинансиран от Европейския социален фонд.
Участниците присъствали по време на всичките 5 обучения и изпълнили дадените им индивидуални задачи ще получат сертификат „Експерт по общностно развитие”, издаден от Центъра за обучение и квалификация към ФРМС.
В началото на октомври ще започне модулното обучение за организациите от областите Хасково и Стара Загора.

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]