Foundation for Local Government Reform
2008/09/30: Приключи вторият цикъл от модулното обучение по местно развитие
Приключи вторият цикъл от модулното обучение по местно развитие, по проект „НПО – надеждни партньори за развитие” на ФРМС. Проектът се финансира по програма „Административен капаците”, съфинансирана по Европейския социален фонд.

Обученията бяха организирани за участници от областите Смолян и Кърджали и бяха по следните теми:
1.      Форми на гражданско участие
2.      Представителство и застъпничество
3.      Проучване на обществени потребности
4.      Планиране на местното развитие
5.      Разработване на проекти с участието на заинтересованите страни
 
Общо 45 представители на неправителствени организации присъстваха на обученията. 13 от тях получиха сертификат „Експерт по общностно развитие”, издаден от Центъра за обучение и квалификация към ФРМС. Имената, с контактна информация на експертите, ще бъдат публикувани на Ресурсния сайта на НПО http://ngo.flgr.bg/  и сайта на ФРМС, за да може изграденият вече капацитет да бъде ползван и от други неправителствени организации и местни власти от региона и цялата страна.

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]